PARTNER PORTALU
  • BGK

Wojewoda: Most to budowla. Nadanie mu nazwy nie jest aktem prawa miejscowego

  • MN    5 października 2016 - 13:41
Wojewoda: Most to budowla. Nadanie mu nazwy nie jest aktem prawa miejscowego
Radni odnieśli się do zapisów w ustawie o samorządzie gminnym, a wojewoda - do prawa budowlanego. (fot. pixabay)

• Uchwała rady gminy w sprawie nadania nazwy mostowi nie jest aktem prawa miejscowego – stwierdził wojewoda śląski.
• Zdaniem wojewody, most jest „budowlą” w myśl ustawy Prawo budowlane i nie można zaliczyć go do kategorii dróg, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
• Z tego też powodu uchwała nie może być ogłoszona w dzienniku urzędowym.
Rada miasta w jednej z gmin woj. śląskiego, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, nadała nazwę mostowi zlokalizowanemu na terenie miasta. Miała ona wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski stwierdził jednak nieważność uchwały rady miasta w sprawie nadania nazwy mostowi, wskazując na warunki, które muszą być spełnione aby akt normatywny został uznany za powszechnie obowiązujący.

Wątpliwość wojewody pojawiła się w zakresie istnienia prawa szczególnego upoważnienia ustawowego, które upoważniałoby radę miasta do nadania nazwy mostowi aktem powszechnie obowiązującym.

Czytaj tez: Rada gminy ustala wysokość, a nie zasady opłat

Rada odwołała się do art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g., który nadaje jej upoważnienie m.in. do podejmowania uchwał w sprawie herbów, nazw ulic czy nazw dróg wewnętrznych. Wojewoda stwierdził z kolei, że most - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jest budowlą i nie można go zaliczyć do kategorii dróg. Nadanie nazwy zwykłemu obiektowi budowlanemu powinno mieć miejsce w oparciu o ogólną normę kompetencyjną, określoną w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Dodatkowo wojewoda wskazał, że odstępstwo od tej reguły może nastąpić tylko wtedy, gdy publikacja jest przewidziana przepisami szczególnymi. Dodał jednocześnie, że żaden przepis prawa nie przewiduje ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi, a więc kwestionowana uchwała nie może zostać opublikowana w sposób urzędowy. Nieprzestrzeganie tego przepisu jest równoznaczne z unieważnieniem uchwały w całości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.