PARTNER PORTALU
  • BGK

Wrocław. Zabytki warte szczególnej opieki

  • JL    8 listopada 2016 - 10:14
Wrocław. Zabytki warte szczególnej opieki
Odrestaurowane wnętrze kaplicy Hochberga w katedrze greckokatolickiejśw. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu. Fot. Wrocaw.pl (J. Krzeszowski)

Rejestr zabytków Wrocławia zawiera kilkaset pozycji. W tym roku 11 obiektów dostało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wśród zabytków Wrocławia są osiedla i zespoły urbanistyczne, zespoły zielone (w tym parki, ogrody, cmentarze), obiekty sakralne, mosty, fortyfikacje oraz zabytki techniki i przemysłu. Grubo ponad 10 tysięcy obiektów zawiera także gminna ewidencja zabytków. Wszystko to jest miasta wielopokoleniowym spadkiem. Wymaga on nadzwyczajnej kurateli, ale też znacznych pieniędzy, by tę opiekę należycie sprawować.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. piecza nad historycznym dziedzictwem kulturowym należy do organów administracji rządowej i samorządowej w sensie ochrony, co do opieki zaś – do właścicieli zabytków.

Miejski Konserwator Zabytków Wrocławia realizuje wszelkie zadania co do ochrony zabytków w mieście. Udziela też dotacji na remonty i konserwację obiektów, ale w takim mieście jak Wrocław to ogromne wyzwanie finansowe, a przyznawanie dotacji często opiera się na mniejszych lub większych kompromisach.

11 szczęśliwców

Pieniędzy na ochronę materialnego dziedzictwa nigdy za wiele, a wręcz ciągle zbyt mało. Kołem ratunkowym są pieniądze pozostające w gestii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku ogłoszonych przez resort programów na 2016 rok w priorytecie ochrona zabytków w dwóch naborach pozytywnie rozpatrzono 11 wrocławskich wniosków o dofinansowanie. Otrzymały je:

• Archikatedra św. Jana Chrzciciela – kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja (1288-1350 r.). Prace konserwatorskie i restauratorskie obejmą elewacje zakrystii, ściany nad zakrystią, wschodnią ścianę północnego ramienia transeptu. Dotacja wynosi 200 tys. zł.

• Kościół rektoralny św. Macieja (XIII w.). Prace konserwatorskie kruchty –zakończenie prac przy wnętrzu i elewacji – VI etap. Dotacja: 70 tys. zł

• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja. Kościół św. Antoniego (XVII w.): rewitalizacja Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła, czyli dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w nawie głównej i bocznych kościoła. Kontynuacja. Dotacja 80 tys. zł.

• Diecezja wrocławska Kościoła polskokatolickiego. Kościół św. Marii Magdaleny – elewacje wieży południowej (XIV w.): remont – kontynuacja. Dotacja 300 tys. zł.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.