Wydatki gminy na część wspólną nieruchomości

Udział gminy w pokrywaniu wydatków związanych z remontem części wspólnej nieruchomości nie może wykraczać poza zakres majątku gminy.
Wydatki gminy na część wspólną nieruchomości

Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele lokali ponoszą koszty związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości w wysokości proporcjonalnej do ich udziału w tej nieruchomości.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane dokonywać wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków w sposób celowy i oszczędny. Każdorazowo zasadność wydatku gminy musi wprost wynikać z konkretnego przepisu prawa.

Jeżeli określone zadanie nie jest zadaniem własnym gminy, ani zleconym, bądź też nie jest realizowane przez gminę na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organem administracji rządowej, to wydatki ponoszone przez gminę na te zadania są nieuprawnione.

- W związku z tym udział gminy w pokrywaniu wydatków związanych z remontem części wspólnej nieruchomości nie może wykraczać poza zakres majątku gminy - tłumaczy Agata Syguda, naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE