PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyremontowano kamienice w Szczecinie

  • AT    6 lipca 2015 - 11:58

Dzięki funduszom unijnym kamienice w centrum Szczecina zostały odnowione. Zobaczcie jak wyglądają po renowacji.
Tym razem wypiękniał kwartał nr 23. To budynki mieszczące się przy ulicach: Wojska Polskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi. Renowacja była możliwa dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zaadoptowano też teren wokół kamienic

Inwestycja Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego objęła w sumie powierzchnię około 4 tys. m kw. Prace rewitalizacyjne polegały na wyburzeniu lub połączeniu, a także utworzeniu nowych części budynków jak i zagospodarowaniu przylegających do nich terenu. Renowacja dotyczyła lokali przy ulicach: Wojska Polskiego 32 i 34, Bohaterów Getta Warszawskiego 22 i 23 oraz Królowej Jadwigi 44, 45 i 46.

- Rewitalizacje przestrzeni miejskich to gigantyczne przedsięwzięcia zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. To zadania bardzo cenne społecznie, ale jednocześnie bardzo kosztowne. Realizację projektu STBS-u śmiało można określić mianem wzorcowego i modelowego. Ufam, że kwartał 23 będzie tym miejscem w centrum Szczecina, które zacznie tętnić nowym życiem - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W wyniku modernizacji kwartału nr 23 odnowiono część powierzchni mieszkalnych, w tym ich elewacje stropy i okna, zaadaptowano na parterach nowe przestrzenie usługowe oraz stworzono miejsca o charakterze społecznym pod świetlicę środowiskową czy punkt konsultacyjny MOPR. Całość inwestycji uzupełniła infrastruktura rekreacyjna czyli zielone podwórka oraz place zabaw. Mała architektura wzbogacona została dodatkowo o podjazdy dla osób niepełnosprawnych i oświetlenie.

Rewitalizacja za 7,5 mln zł.

- Widzimy założony skutek rewitalizacji, której działania często nie są proste. Renowacja kwartału 23 szczecińskiego śródmieścia łączy w sobie aspekty społeczne, architektoniczne i senioralne, czego przykładem jest utworzenie w tym miejscu Domu Seniora - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Rewitalizacja tej części centrum Szczecina, zrealizowana w ramach dwóch projektów, trwała od lipca 2012 roku. Ich wartość wyniosła prawie 7,5 miliona złotych. Wsparcie unijne to blisko 2,8 miliona złotych.

- Nie ukrywamy, że dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego udało się w dość krótkim czasie zrealizować naszą inwestycję. Pierwsze działania podjęliśmy tak naprawdę w roku 2010, kiedy to 17 wspólnot postanowiło o zmianie oblicza tej części śródmieścia Szczecina - podkreśliła prezes STBS Grażyna Szczotkowska.

Inwestycje wpisały się w założenia 6 Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-2013 „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym”, Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.