PARTNER PORTALU
  • BGK

Z Łomianek do Warszawy tramwajem?

  • AW    30 października 2014 - 08:14
Z Łomianek do Warszawy tramwajem?

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji przedstawiło trzy koncepcje przebiegu trasy tramwajowej przez teren gminy Łomianki. Połączenie miałoby poprawić transport zbiorowy z Warszawą.
Trasa miałaby przebiegać od Trasy Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Marymoncką w Warszawie do projektowanego węzła Sadowa na drodze ekspresowej S7.

Wariant T1 przewiduje budowę trasy tramwajowej łączącej Łomianki z siecią tramwajową w Warszawie, o przebiegu od węzła Trasa Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Marymoncką w Warszawie do projektowanego węzła "Sadowa" na drodze ekspresowej S7. Trasa poprowadzona jest po wschodniej stronie ul. Pułkowej. Na terenie Gminy Łomianki trasa poprowadzona jest w korytarzu ul. Warszawskiej.

Wariant T2, podobnie jak Wariant WT1, przewiduje budowę trasy tramwajowej łączącej Łomianki z siecią tramwajową w Warszawie, o przebiegu od węzła Trasa Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Marymoncką w Warszawie do projektowanego węzła "Sadowa" z S7. Różnica przebiegu występuje w miejskiej części Łomianek - wykorzystany jest korytarz ul. Kolejowej (z uwzględnieniem jego przekształceń planowanych w związku z budową trasy S7).

Wariant WA zakłada budowę pasa autobusowego, przy założeniu poszerzenia jezdni z wykorzystaniem istniejącego pasa dzielącego w ciągu ul. Kolejowej (Łomianki) i Pułkowej (Warszawa) na odcinku od ul. Brukowej do ul. Wybrzeże Gdyńskie.

Ponadto stowarzyszenie przeanalizowano dodatkowo podwarianty T1b oraz T2b zakładające remarszrutyzację (ponowne planowanie tras przewozowych) istniejących linii autobusowych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz trasy tramwajowej na terenie gminy Łomianki stowarzyszenie stwierdziło, że nastąpi poprawa powiązania Łomianek z węzłem przesiadkowym i stacją metra Młociny, a także, w zależności od podjętych decyzji o trasowaniu przebiegu linii tramwajowych, z węzłem przesiadkowym i stacją metra Marymont. Trasa tramwajowa dzięki skróceniu czasu przejazdu będzie stanowić alternatywę dla podróży komunikacją indywidualną i przyczyni się do wzrostu potoków pasażerskich.

W każdym z analizowanych wariantów przebiegu tramwaju potoki pasażerskie są wyższe o ok. 70 proc., niż w komunikacji autobusowej, nawet po wprowadzeniu buspasa.

Koszty realizacji każdego z wariantów trasy tramwajowej są porównywalne, jednakże ze względu na liczne wyburzenia w wariancie WT2 należy stwierdzić, że koszty społeczne wariantu WT1 są niższe. O przewadze jednego z wariantów mogą zdecydować szczegółowe rozwiązania budowy drogi ekspresowej S7, a także zmiana polityki zagospodarowania przestrzennego, koncentrująca zabudowę mieszkaniową i usługi w korytarzu jednego z wariantów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.