PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie: 21 mln euro na drogi lokalne

  • bad    10 października 2015 - 14:26
Zachodniopomorskie: 21 mln euro na drogi lokalne

Alokacja na inwestycje drogowe wynosi blisko 21 milionów euro. Fot. PTWP

Zachodniopomorskie samorządy w tej perspektywie finansowej będą mogły pozyskać blisko 21 milionów euro wsparcia na budowę lub przebudowę lokalnych dróg. Po raz pierwszy środki na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Marszałek województwa Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą przedstawili założenia pierwszego konkursu z tego zakresu. Jest też dobra wiadomość dla lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich.Na ogłoszenie konkursu czekały gminy i powiaty (również związki międzygminne i związki powiatów), które w trakcie realizacji programu będą mogły ubiegać się o wsparcie do 3 milionów zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Pomoc z PROW ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych

– Śmiało wkraczamy w perspektywę finansową 2014-2020. To nowe szanse i możliwości dla naszych małych ojczyzn, gmin i powiatów, a co za tym idzie całego województwa – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Olgierd Geblewicz. – Stoimy przed wyzwaniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego całego regionu, dlatego będziemy dawać szansę tym, którzy mają niewątpliwie utrudnione możliwości takiego wzrostu. W tej perspektywie w ramach narzędzi, które posiadamy zarówno w Regionalnym Programie Operacyjnym, jak i w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich tworzymy zintegrowany pakiet działań – dodał.

Marszałek Geblewicz przypomniał, że w ramach RPO 2014-2020 przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia, a więc tych obszarów regionu, w których wskaźniki rozwoju społeczno–gospodarczego są niższe w porównaniu do Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, pasa nadmorskiego, aglomeracji koszalińskiej czy na południu regionu do powiatu myśliborskiego, mogą starać się o środki na rozwój gospodarczy (nabór wniosków od listopada br.).

- To pierwszy raz w historii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kiedy środki przeznaczamy na budowę i modernizację dróg lokalnych. Alokacja na inwestycje drogowe wynosi blisko 21 milionów euro. To dobra informacja dla samorządów – mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa, który przedstawił szczegółowe informacje dotyczące naboru.

Pomoc z PROW ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych do 63,63 %. Wicemarszałek Rzepa wyjaśnił także, że wsparcie może być przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni drogi, budowę kanałów technologicznych w ciągu drogi związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przypomniał także, że w województwie zachodniopomorskim jest ponad 14 tys. km dróg lokalnych.

Wicemarszałek Rzepa zapowiedział także, że 9 listopada 2015 rozpocznie się nabór na strategie w lokalnych grupach działania i lokalnych grupach rybackich. Dofinansowanie będzie wynosić od 5 milionów do 16 milionów zł. – W nowym okresie programowania to samorząd województwa, a nie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wybierać strategie – dodał.

Lokalne strategie rozwoju  to dokumenty planistyczne, które przygotowują lokalne grupy wspólnie z lokalnymi społecznościami  skupiającymi m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców z kilku gmin i realizują swoje przedsięwzięcia na terenach wiejskich. Mogą być one ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • rowerzysta, 2015-10-11 03:22:27

    Przed wyborami wszystko będzie a po wyborach nic, bo POkrętacze, dojdą do wniosku, że już nie trzeba.