PARTNER PORTALU
  • BGK

Zażalenie rady osiedla

  • www.Bezrzecze24.pl    29 czerwca 2012 - 20:22
Zażalenie rady osiedla

Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze złożyła zażalenie do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie na stanowiska i postanowienia organów nadzoru budowlanego w sprawie samowoli budowlanej związanej z przebudową zakończenia ulicy Zaściankowej.
Zażalenie dotyczy braku wykonania obowiązków i zadań określonych w art. 83 ust. 1 i art. 84 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności braku kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa. Wg Rady Osiedla zaniechania dotyczą samowoli budowlanej wykonanej za wiedzą i zgodą Urzędu Gminy i akceptowaną przez szereg lat również przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach i w Szczecinie.

W zażaleniu czytamy, że „próba legalizacji samowoli, której nie można w świetle prawa zalegalizować jest próbą „samoobrony” w/w organów z zaniechań, zaniedbań i nieprawidłowości czynionych przez wiele lat a ich koszty ponosić muszą mieszkańcy osiedla łącznie z narażeniem ich zdrowia i życia.”

W maju, na łamach naszego portalu, pisaliśmy o działaniach jakie gmina Dobra podejmuje w celu legalizacji samowoli budowlanej, powstałej po bezprawnym włączeniu się siecią dróg osiedla Dolina Słońca do ul. Zaściankowej. gmina Dobra informowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 532 i 44/3 obręb Bezrzecze, oraz że rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie w/w planu.

Gmina wystąpiła również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego postępowania. PINB postępowanie zawiesił 16 maja br.

7 dni wcześniej, bo 9 maja, przetarg na wykonanie planu jednak odwołano, bo okazało się, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, nie pozwala na wprowadzenie konkretnych zmian w planach. Rozpisano więc przetarg na wykonanie zmian w Studium ale postępowanie PINB nadal jest zawieszone.

Rada osiedla, składając zażalenie na stanowiska organów Nadzoru Budowlanego, powołuje się na interpretację prawną GUNB, w sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji samowoli budowlanej.

Mówi ona, że obiekt budowlany (w tym droga), wybudowany lub będący w trakcie budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę, może zostać zalegalizowany tylko wtedy, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: zgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie umożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem.

Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze podkreśla w zażaleniu, że ulica Zaściankowa nie może być użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem, bez pozwolenia na użytkowanie oraz niezgodnie z założeniami projektowymi.

Organy nadzoru budowlanego w przypadku nielegalnych robót budowlanych, mają obowiązek stosować procedurę określoną w art. 48 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym artykułem, wg Rady Osiedla, organ nadzoru budowlanego zobowiązany był nakazać rozbiórkę samowoli budowlanej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.