PARTNER PORTALU
  • BGK

Zidentyfikują i opiszą tereny zdegradowane w opolskim

  • pap    15 grudnia 2014 - 14:33
Zidentyfikują i opiszą tereny zdegradowane w opolskim

Zespół naukowców we współpracy z opolskimi samorządami zidentyfikuje i opisze na zlecenie opolskiego urzędu marszałkowskiego tereny zdegradowane w regionie. Raport z badań ma być przydatny np. przy planowaniu inwestycji dot. rewitalizacji w latach 2014-2020.
Badania pn. "Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim" przeprowadzi kilkuosobowy zespół, w skład którego weszli ekonomiści, urbaniści, specjaliści od planowania przestrzennego czy rozwoju regionalnego.

Czytaj: Biura w rewitalizowanych warszawskich obiektach

Jak mówił na poniedziałkowym spotkaniu z samorządami nadzorujący pracę zespołu badawczego prof. Janusz Słodczyk z Uniwersytetu Opolskiego celem głównym projektu będzie "ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych, w szczególności tych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej tych obszarów i ich mieszkańców" oraz "opracowanie rekomendacji dotyczących skutecznego dopasowania interwencji publicznej i poprawy zarządzania tego rodzaju obszarami w latach 2014-2020".

Czytaj: Bytomianie zaplanują swoją przestrzeń

Prof. Słodczyk zaznaczył, że zespół badawczy najpierw zidentyfikuje przeprowadzone w ostatnich latach przez miasta i gminy inwestycje z zakresu rewitalizacji.

"Chcemy też ustalić, jakie były ich efekty. Zobaczyć, czy wpłynęły one na poprawę funkcjonowania danego terenu - czy były skuteczne" - tłumaczył i dopowiedział, że m.in. na tej podstawie możliwe będzie potem wskazanie potrzeb i celów działań rewitalizacyjnych w latach 2014-2020.

Koordynator projektu prof. UO dr hab. Adam Drobniak mówił, że w ramach badań zespół sprawdzi m.in., gdzie inwestycje mające na celu rewitalizację danej przestrzeni realizowane były za pieniądze własne samorządów, a gdzie za środki unijne.

Przejrzy też dokumenty - np. strategie czy plany zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzi, czy przeprowadzone już inwestycje wpłynęły np. na konkurencyjność gospodarczą albo atrakcyjność inwestycyjną danego terenu; czy poprawiły warunki życia albo np. sytuację na rynku pracy.

Będzie także pytać samorządy o plany na przyszłe lata dotyczące rewitalizacji w gminach - najważniejsze i najpilniejsze inwestycje; szacunkowe kwoty pieniędzy, jakie należałoby zainwestować na poszczególnych terenach zdegradowanych.

Będąca w zespole badawczym Renata Klimek dodała, że celem badań będzie też zidentyfikowanie terenów zdegradowanych - np. powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych - i obszarów miejskich wymagających rewitalizacji.

Ma to posłużyć do budowy bazy danych takich terenów zebranych w formie mapy, która może pomóc w przyszłości w wyborze tych miejsc, które wymagają najpilniejszych interwencji.

Prof. Drobniak dodał, że wskazane w mapie potencjalne obszary do rewitalizacji z terenu całego województwa mają być możliwie dokładnie opisane.

Zaznaczył, że idea projektu badawczego łączy w sobie ocenę tego, co już zrobiono w przeszłości, jak i rozpoznanie skali problemu na przyszłość. "Może się bowiem nagle okazać, że skala problemu np. stukrotnie przerasta możliwości alokacyjne, które są w RPO" - dodał.

Obecny na poniedziałkowym spotkaniu marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła zwrócił uwagę, że w zaczynającej się właśnie nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 rewitalizacja ma być inaczej postrzegana.

Nie tylko jako np. działania mające na celu wyremontowanie jakiejś przestrzeni, ale także jako działania mające przynieść skutki "dla ludzi" - społeczne czy gospodarcze. "Trzeba więc otworzyć się na to nowe podejście i inaczej postrzegać rewitalizację" - zaznaczył Buła.

Projekt badawczy dot. rewitalizacji rozpoczął się na przełomie października i listopada. W styczniu i lutym przyszłego roku zaplanowano m.in. przeprowadzenie ankiet i konsultacji w opolskich samorządach, a do końca marca 2015 roku badania mają się zakończyć.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.