PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania

  • bad    18 listopada 2013 - 15:31
Zmiany w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania

Ministrowie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmienili rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmienił rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Zgodnie z nowymi przepisami znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Znaki D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy parkowania” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 „strefa płatnego parkowania” i D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.

Znak D-44 „strefa parkowania” stosuje się w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego.

Znak ten ma wymiary ustalone dla grupy znaków dużych. Na znaku obok napisu „Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem „Postój płatny” umieszcza się informację określającą zakres stosowania znaku.

Znak D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania.

Znaki D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy parkowania” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 „strefa płatnego parkowania” i D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.