PARTNER PORTALU
  • BGK

ZPP o drogach powiatowych. Więcej pieniędzy, jasne przepisy, mniej procedur

  • KDS    15 stycznia 2018 - 11:50
ZPP o drogach powiatowych. Więcej pieniędzy, jasne przepisy, mniej procedur
Samorządowcy deklarują pełne wsparcie przy pracach nad zmianami (fot.zdp.poznan.pl)

Nie tylko większe nakłady, ale również uproszczenie systemu finansowania inwestycji drogowych w powiatach i ponowne skategoryzowanie sieci dróg powiatowych. Konieczność takich zmian w kontekście poprawy komunikacji w powiatach wskazuje Związek Powiatów Polskich.
  • Związek Powiatów Polskich w wydanym 8 stycznia stanowisku w sprawie dróg powiatowych odniósł się do grudniowych zapowiedzi Mateusza Morawieckiego.
  • Samorządowcy deklarują pełne wsparcie przy pracach nad zmianami.
  • Apelują nie tylko o zwiększenie nakładów na drogi powiatowe, ale także na rekategoryzację sieci dróg czy uproszczenie procedur inwestycyjnych. 

Premier w expose wskazywał m.in., że "w kolejnej dekadzie Rada Ministrów zamierza skoncentrować swoją uwagę m.in. na znaczącej poprawie komunikacji powiatowej i gminnej, komunikacji drogowej i kolejowej – przeznaczając na ten cel więcej środków z budżetu państwa". 

Zdaniem ZPP taka zmiana powinna iść w parze z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury technicznej. Tymczasem poprzedni rząd ograniczył pieniądze przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Związek apeluje o powrót do tych założeń. Przy czym wnioskuje o przemyślenie kształtu systemu wsparcia inwestycji dotyczących dróg gminnych i powiatowych po roku 2019.

- Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia wyrównywania szans i likwidacji barier komunikacyjnych Polski lokalnej kluczowa jest dobra jakość sieci dróg powiatowych – to one bowiem zapewniają dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych stanowiących szkielet systemu komunikacyjnego kraju. Zapewnienie tej jakości jest poważnym wyzwaniem dla powiatów - czytamy w stanowisku. 

Czytaj więcej: Program Polska – Słowacja. Inwestycje drogowe na Podhalu i Orawie

ZPP przypomina, że powiaty – w odróżnieniu od gmin – nie mają własnego sporego majątku. Dlatego tak ważne byłoby stworzenie stałego, niezależnego systemu finansowania inwestycji na drogach powiatowych. Wskazuje też na potrzebę rekategoryzacji sieci dróg powiatowych. 

- Sieć dróg powiatowych w wielu wypadkach jest efektem zaszłości historycznych i w jej skład wchodzą drogi, które nie spełniają warunków stawianych drogom powiatowym w świetle ustawy o drogach publicznych. Stan taki powoduje rozproszenie i tak niewielkich środków - podnoszą w stanowisku przedstawiciele ZPP. - Co do zasady nie ma jednak możliwości zmiany kategorii wspomnianych dróg na drogę gminną – ze względu na wymagany prawem konsensualny tryb takiej operacji i brak bodźców zachęcających do dokonania zmiany. System dofinansowywania inwestycji drogowych powinien takie bodźce zapewnić, co w dłuższej perspektywie czasu pozwoli na uporządkowanie sytuacji. 

Inny problem do rozwiązania, na jaki wskazuje ZPP, to zastępowanie dróg odcinkami nowo wybudowanymi. Jak wskazują samorządowcy, w takich przypadkach stary przebieg trasy jest przymusowo przekazywany jednostkom samorządu terytorialnego, dla których bywa to poważnym problemem.

Czytaj więcej: Świętokrzyskie: Ponad 40 mln zł dotacji na remont dróg lokalnych

- Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy otrzymany odcinek drogi jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego zaangażowania znaczących środków budżetowych. Konieczne jest zatem zarówno stworzenie narzędzi zapewniających przypisywanie takim drogom odpowiednich kategorii, jak również zapewnienie poprawnego stanu technicznego przekazywanych dróg - podkreśla ZPP w stanowisku.

Wskazują również na potrzebę uproszczenia procedur inwestycyjnych w zakresie dróg lokalnych, co można wykonać bez zwiększenia puli pieniędzy. Jedną ze zmian, która zwiększyłaby szybkość inwestycji jest zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej, dla odcinków powyżej 1 km w przypadku ich przebudowy.

- Warunkiem granicznym byłaby realizacja tej inwestycji w granicach istniejącego pasa drogowego. Warto zauważyć, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w swoich postanowieniach nie nakłada obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – jest to o tyle zrozumiałe, że przebudowa w granicach pasa drogowego jest zbliżona do remontu istniejącej drogi - pisze ZPP w przyjętym stanowisku. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Adamo, 2018-01-15 14:30:52

    Jeżeli mamy problemy z finansowaniem budowy i utrzymania dróg powiatowych to ja nie widzę innego sposobu jak budowanie betonówek. Nie dość, że cena materiałów jest bardzo stabilna i stosunkowo niższa, to w dodatku są one bardzo trwałe, więc koszty ewentualnej konserwacji są minimalne.