PARTNER PORTALU
 • BGK

ZPP: Powiaty apelują o więcej środków na drogi lokalne

 • bad    8 stycznia 2018 - 20:44
ZPP: Powiaty apelują o więcej środków na drogi lokalne
W opinii ZPP, sieć lokalnych dróg publicznych wymaga rekategoryzacji. Fot. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Związek Powiatów Polski przypomina, że środki przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zostały, decyzją poprzedniego rządu, ograniczone w stosunku do pierwotnych założeń i apeluje o powrót do nich.
 • Związek Powiatów Polskich apeluje o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
 • Zdaniem ZPP, potrzebne stworzeniem niezależnego systemu finansowania inwestycji na drogach powiatowych.
 • W opinii Związku, sieć lokalnych dróg publicznych wymaga rekategoryzacji.

Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę, że premier Mateusz Morawiecki w swoim expose wygłoszonym 12 grudnia podkreślił, iż Rada Ministrów zamierza skoncentrować swoją uwagę m.in. na znaczącej poprawie komunikacji powiatowej i gminnej, komunikacji drogowej i kolejowej - przeznaczając na ten cel więcej środków z budżetu państwa.

- W sposób oczywisty rozwój komunikacji rozumianej jako umożliwienie obywatelom swobodnego przemieszczania się między miejscem zamieszkania a wszystkimi miejscami kluczowymi z punktu widzenia ich życiowych potrzeb, musi iść w parze z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury technicznej – podkreśla prezes Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn.

Czytaj też: Gminy siedzą na skarbach. Rząd ma pomysł, jak je wydobyć

W związku z tym Związek Powiatów Polskich ponownie przypomina, że środki przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zostały, decyzją poprzedniego rządu, ograniczone w stosunku do pierwotnych założeń i apeluje o powrót do tych założeń.

Jednocześnie już teraz Związek zwraca uwagę na potrzebę przemyślenia kształtu systemu wsparcia inwestycji dotyczących dróg gminnych i powiatowych po roku 2019. W opinii ZPP, nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia wyrównywania szans i likwidacji barier komunikacyjnych Polski lokalnej, kluczowa jest dobra jakość sieci dróg powiatowych – to one bowiem zapewniają dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych stanowiących szkielet systemu komunikacyjnego kraju.

Czytaj też: Nielegalne składowiska odpadów: Problem, któremu winne są samorządy

- Zapewnienie tej jakości jest poważnym wyzwaniem dla powiatów. Należy bowiem przypomnieć, że powiaty – w odróżnieniu od gmin – nie zostały wyposażone w znaczny majątek; nie otrzymały też wystarczających dochodów. W sposób szczególny przemawia to za stworzeniem niezależnego systemu finansowania inwestycji na drogach powiatowych. System taki powinien mieć charakter stały i stabilny, niezależny od chwilowej koniunktury politycznej – uważa Ludwik Węgrzyn.

W opinii Związku, sieć lokalnych dróg publicznych wymaga rekategoryzacji. Sieć dróg powiatowych w wielu wypadkach jest efektem zaszłości historycznych

i w jej skład wchodzą drogi, które nie spełniają warunków stawianych drogom powiatowym w świetle ustawy o drogach publicznych. Stan taki powoduje rozproszenie i tak niewielkich środków.×
KOMENTARZE (2)

 • czytelnik, 2018-01-09 14:57:12

  Do Cierpliwy Polak: tak Powiaty to twór który powinien znikąć z krajobrazu. Na początek odebrać zarządzanie drogami na terenie miast równiez tych małych. Zero dbałości o infrastrukturę pieszą i rowerową ze strony powiatów. Sześć lat czekania na budowę przejścia wewnątrz osiedla to jedna z tych patol...ogii. Brak bezpiecznych przejść dla dzieci przed szkołami w imię świętej przepustowości. Tak jest na przykład w Powiecie Krakowskim. Nakładki dla kierowców, rowy dla pieszych. Nikt nie odśnieża chodników które są, nie sprząta z piachu i trawy. Gminy dopłacają 60% do inwestycji na drogach powiatowych.  rozwiń
 • Cierpliwy Polak, 2018-01-09 08:44:23

  Powiaty do likwidacji , bo to biurwy przejadające środki z podatków i kredyty ! Morawiecki popłynie jak nie zacznie oszczędzać i zmniejszy biurokracji .