PARTNER PORTALU
  • BGK

ZPP: Zarząd dróg powinien pomóc staroście w zarządzaniu ruchem

  • AT    10 lipca 2015 - 09:59
ZPP: Zarząd dróg powinien pomóc staroście w zarządzaniu ruchem
Zadania związane z zarządzaniem ruchem nie zostały wskazane w ustawie o drogach publicznych (fot.pixabay.com)

Związek Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych, umożliwiających powierzenia staroście wykonywania zadań z zakresu zarządzania ruchem przy pomocy powiatowego zarządu dróg.
Starosta nie może przekazać zadań zarządcom dróg

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym, starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W powołanej ustawie brak jest przepisu, który umożliwiłby staroście udzielenie upoważnienia, pracownikom jednostki organizacyjnej wykonującej zadania zarządu drogi do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządca drogi, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi.

Zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

Ustawa o drogach publicznych jest źle skonstruowana

Według Związku Powiatów Polskich (ZPP) wątpliwości budzi możliwość zastosowania art. 21 ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do zadań starosty wynikających z art. 10 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym.

- Po pierwsze nie mamy do czynienia z tożsamością organu. Zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu a nie starosta. Po drugie, w oparciu o normę kompetencyjną z ustawy o ruchu drogowym starosta wykonuje określone czynności również w odniesieniu do dróg gminnych - czytamy w stanowisku ZPP.

Jak zauważa związek w odniesieniu do zarządców dróg innych niż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zadania związane z zarządzaniem ruchem nie zostały wskazane w ustawie o drogach publicznych, co w powiązaniu z normą wynikającą z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych potwierdza, że nie są to zadania należące do obowiązków tych zarządców, a zatem nie mieszczą się w zakresie zadań, które zgodnie z art. 21 ustawy o drogach publicznych mogą być wykonywane przez jednostkę organizacyjną powołaną do zarządzania drogami.

- Rozwiązania w zakresie możliwości powierzenia wykonywania niektórych zadań pracownikom jednostek organizacyjnych w imieniu organu administracji publicznej funkcjonują na gruncie innych przepisów - informuje ZPP.

Jako przykład związek wskazuje ustawę o pomocy społecznej i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Mają one na celu usprawnienie funkcjonowania administracji oraz gwarantują realizację zadań publicznych przez jednostki i osoby merytorycznie do tego przygotowane - wyjaśnia ZPP.

Zobacz treść stanowiska w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.