PARTNER PORTALU
  • BGK

Zrewitalizują warszawską Pragę i Targówek

  • PAP    13 czerwca 2013 - 17:05
Zrewitalizują warszawską Pragę i Targówek

Praga Północ, Praga Południe i Targówek - to priorytetowe dzielnice w planie rewitalizacji Warszawy na lata 2014-2020. W najbliższych tygodniach założenia planu zostaną przedłożone mieszkańcom dzielnic. W lipcu końcowym projektem ma zająć się rada miasta.
"Jesteśmy już po rozmowach z organizacjami pozarządowymi i ekspertami, z którymi debatowaliśmy o założeniach nowego programu. W ostatni poniedziałek Komitet Monitorujący zaakceptował nasze postulaty i w pełni potwierdził nasze przemyślenia, również z badań, które dokonaliśmy w zeszłym roku, sprawdzając skuteczność prowadzonej interwencji" - podkreślał podczas czwartkowej konferencji wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Zgodnie z planem rewitalizacji, na obszarze priorytetowym realizowane będą, jako główne - projekty ogólnomiejskie, zaś projekty dzielnicowe będą stanowić ich uzupełnienie. Taka koncentracja działań ma pozwolić na osiągnięcie lepszych efektów w skali całego miasta. Udział w programie stanie się obligatoryjny dla Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, zaś dla pozostałych dzielnic będzie dobrowolny.

Dotychczas obowiązujący program rewitalizacji na lata 2005-2013 miał na celu wyprowadzenie z sytuacji kryzysowych obszarów szczególnie zdegradowanych oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju tych terenów. Procesem rewitalizacji objęto ponad 11 proc. powierzchni stolicy, którą zamieszkuje blisko 31 proc. ludności miasta.

W latach 2005-2013 na realizację projektów przeznaczono łącznie kwotę ponad 369 mln zł (w tym na wydatki już zrealizowane - 241 mln zł i 128 mln na rok 2013). Zakończonych zostało 20 projektów, zaś 37 nadal trwa. W 2013 r. do programu włączono 80 projektów beneficjentów zewnętrznych.

Stworzenie lokalnego programu rewitalizacji otworzyło miastu i beneficjentom zewnętrznym furtkę do ubiegania się o środki z funduszy europejskich. Od początku istnienia programu na projekty podstawowe oraz rozbudowę i modernizację budynków użyteczności publicznej stolica pozyskała środki w wysokości ponad 60 mln zł.

W trakcie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, od 2005 do 2012 r. na obszarach rewitalizowanych zorganizowano 900 imprez i wydarzeń turystycznych i kulturalnych; zaadaptowano na cele gospodarcze 5 lokali, na cele kulturalne i turystyczne 3 lokale, na cele społeczne 12 lokali; zorganizowano 26 projektów społecznych; poddano remontowi 16 budynków o znaczeniu historycznym; zrewitalizowano 164 tys. m kw terenów zieleni, 72 tys. m kw obszarów miejskich 42 tys. m kw obszarów powojskowych; zbudowano lub zmodernizowano 57 tys. mb ciągów komunikacyjnych; zainstalowano 37 działających obecnie punktów systemu monitoringu bezpieczeństwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.