PARTNER PORTALU
  • BGK

Będą granty dla gmin na partycypację w planowaniu przestrzeni

  • aw    24 stycznia 2017 - 14:45
Będą granty dla gmin na partycypację w planowaniu przestrzeni
Dzięki włączeniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia (fot.fotolia)

• Od 1 lutego gminy mogą starać się o udział w projekcie grantowym „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców.
• Wsparcie otrzyma 26 samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych: studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
• Celem działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na etapie tworzenia założeń do ich projektów.
- Dzięki włączeniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym. Minimalizowane jest przez to ryzyko złożenia dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu - tłumaczy Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Projekt realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (partner wiodący projektu), Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Napraw Sobie Miasto, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich.

W ramach projektu realizatorzy wesprą 26 samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych: studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na etapie tworzenia założeń do ich projektów.

Gminy otrzymają następujące wsparcie:

1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie i udostępnienie narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji),
2. szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
3. granty na realizację indywidualnych planów konsultacji do wysokości 20 tys. zł,
4. możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Kiedy i jak można się zgłaszać?

Nabór gmin do projektu trwa od 1 do 27 lutego br. Zainteresowane gminy proszone są o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego na stronie partycypacjaobywatelska.pl.

Organizatorzy zapraszają także na spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat projektu, które będą zawierać część informacyjną, dotyczącą procedur zgłaszania się i udziału, a także część szkoleniową (z elementami warsztatowymi) dotyczącą podstawowych zagadnień związanych ze stosowaniem metod partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym.

Spotkania organizują i prowadzą realizatorzy projektu z Fundacji Napraw Sobie Miasto, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Związku Miast Polskich - eksperci z zakresu partycypacji obywatelskiej i urbanistyki.

Spotkania odbędą się:

* 2 lutego (czwartek) w godz. 10.30-16.30 w Poznaniu, w siedzibie Związku Miast Polskich przy ul. Roboczej 42,

* 8 lutego (środa) w godz. 10.30-16.30 w Warszawie. Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych przy ul. Brackiej 25.

Na spotkania można się zgłaszać przez wypełnienie do 26 stycznia formularza zgłoszeniowego znajdującego się tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.