PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżet obywatelski czy partycypacyjny, czyli jak "przeregulowano" oddolną inicjatywę

  • aw    7 marca 2018 - 21:54
Budżet obywatelski czy partycypacyjny, czyli jak "przeregulowano" oddolną inicjatywę
Wiele miast i mieszkańców posługuje się nazwa budżet partycypacyjny (fot. UM Słupsk)

Prezydenci i burmistrzowie zasiadający w zarządzie Związku Miast Polskich przygotowali projekt zmiany w ustawie o samorządzie gminnym dotyczący budżetów obywatelskich. Chcą w tej sprawie lobbować u Prezydenta RP.
Chodzi o budzące liczne wątpliwości przepisy wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Zdaniem samorządowców z miast to kolejny przykład przeregulowania państwa. Zwracają uwagę chociażby na nazwę tych budżetów. Obecnie w różnych samorządach zamiennie funkcjonują dwie nazwy - budżet obywatelski oraz partycypacyjny, dlatego zdaniem ZMP należy uwzględnić to drugie określenie, gdyż mieszkańcy są przyzwyczajeni do używanych już od lat terminów.

Oprócz tego usankcjonowanie bezpośredniego głosowania jako jedynej metody udziału w tej szczególnej formie konsultacji sprawi, że zostanie utrwalony plebiscytowy model całego procesu (często krytykowany przez niektóre samorządy).

- Niemożliwe staną się tym samym inne innowacyjne procedury, takie jak np. model deliberacyjny, który polega na wypracowaniu przez mieszkańców konsensusu w sprawie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego - podnoszą członkowie ZMP.

Zastrzeżenia dotyczą też ograniczeń co do obszaru, na których będą prowadzone te procedury. Zgodnie z zapisami obowiązującej regulacji nie będzie można zorganizować procesu tylko w podziale na dzielnice (osiedla), co funkcjonuje w wielu samorządach, a także zastosować innego podziału na jednostki niepokrywające się z wyznaczonymi jednostkami pomocniczymi, których tworzenie nota bene nie jest obowiązkowe.

Przedstawiciele miast członkowskich ZMP proponują również wprowadzenie do ustawy zapisu, że to rada gminy określa w drodze uchwały zasady i tryby przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Podkreślają, że należy zostawić te kwestie w gestii gminy, bowiem na tym właśnie polega demokracja lokalna i zasada pomocniczości.

Przypomnijmy też, że nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, jaka weszła w życie 31 stycznia zakłada obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu. Związek Miast Polskich był przeciwny takim zmianom, argumentując, że tego typu regulacje spowodują „niepotrzebne usztywnienie stosowanych rozwiązań, które społeczności lokalne (organy gminy wraz z mieszkańcami) wypracowały przez kilka lat, wyciągając wnioski z konkretnych doświadczeń i uwarunkowań”.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Julek, 2018-03-08 13:59:59

    Do eLPe: A brak zaufania do wszystkich jest immanentną cechą Prawa i Sprawiedliwości.
  • eLPe, 2018-03-08 10:24:52

    Próba "rządzenia wszystkim" jest przejawem braku zaufania do obywateli i ich samorządnych, o lokalnym znaczeniu decyzji.