PARTNER PORTALU
  • BGK

CBOS: Czy lokalne władze uwzględniają głos mieszkańców?

  • PAP/MIW    9 kwietnia 2018 - 11:35
CBOS: Czy lokalne władze uwzględniają głos mieszkańców?
Spotkanie prezydenta Puław ze słuchaczami UTW (fot. www.pulawy.eu)

64 proc. Polaków uważa, że w ich gminie, mieście lokalne władze przy podejmowaniu decyzji dotyczących mieszkańców uwzględniają ich głos, przy czym żadnych wątpliwości co do tego nie ma 8 proc. respondentów - wynika z lutowego sondażu CBOS.
  • Najrzadziej przekonanie o wpływie mieszkańców na decyzje władz lokalnych wyrażają badani z najmniejszych miast, a najczęściej mieszkańcy wsi i miejscowości liczących od 100 tys. do 500 tys. osób.
  • Ponad 1/3 uczestników badania zadeklarowało, że jest w stanie wskazać jakieś konkretne możliwości i narzędzia współpracy mieszkańców swojej miejscowości z władzami miasta czy gminy w celu poprawy sytuacji lokalnej społeczności.
  • Ci badani, którzy zadeklarowali znajomość konkretnych, funkcjonujących w ich miejscowości możliwości i narzędzi współpracy władz lokalnych z mieszkańcami, najczęściej (35 proc.) wymieniali możliwość bezpośrednich spotkań i rozmów z radnymi i przedstawicielami władz, w tym organizowanie otwartych zebrań dla mieszkańców.

Odmiennego zdania jest 24 proc. badanych, w tym 4 proc. stanowczo twierdzi, że władze ich gminy, miasta podejmują decyzje, nie licząc się z głosem mieszkańców.

- Przekonanie o partycypacji mieszkańców w podejmowaniu przez władze lokalne decyzji dotyczących lokalnej społeczności relatywnie najczęściej wyrażają najmłodsi respondenci, osoby najczęściej praktykujące religijnie, z wyższym wykształceniem, zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, a w grupach społeczno-zawodowych - uczniowie i studenci, specjaliści wyższego i średniego szczebla, pracownicy administracyjno-biurowi oraz rolnicy - czytamy w komentarzu do wyników badania.

Zwrócono w nim także uwagę, że wielkość miejscowości zamieszkania nie ma w tym względzie większego znaczenia, przy czym relatywnie najrzadziej przekonanie o wpływie mieszkańców na decyzje władz lokalnych wyrażają badani z najmniejszych miast, a najczęściej mieszkańcy wsi i miejscowości liczących od 100 tys. do 500 tys. osób.

- Deklarowane poczucie wpływu mieszkańców na decyzje władz gminy/miasta w pewnym stopniu zróżnicowane jest także w zależności od poziomu zaangażowania obywatelskiego. Częściej towarzyszy ono osobom, które podejmują prace społeczne w ramach jakiejś organizacji obywatelskiej (stowarzyszenia, ruchu, klubu lub fundacji) niż niezaangażowanym w takie działania - czytamy.

34 proc. uczestników badania zadeklarowało, że jest w stanie wskazać jakieś konkretne możliwości i narzędzia współpracy mieszkańców swojej miejscowości z władzami miasta czy gminy w celu poprawy sytuacji lokalnej społeczności.

Ci badani, którzy zadeklarowali znajomość konkretnych, funkcjonujących w ich miejscowości możliwości i narzędzi współpracy władz lokalnych z mieszkańcami, najczęściej (35 proc.) wymieniali możliwość bezpośrednich spotkań i rozmów z radnymi i przedstawicielami władz, w tym organizowanie otwartych zebrań dla mieszkańców. 24 proc. ankietowanych wskazało na możliwość inicjowania rozwiązań i włączania się mieszkańców w realizację konkretnych inwestycji poprzez inicjatywy obywatelskie, akcje społeczne itp., a 17 proc. - na udział mieszkańców w określaniu części wydatków publicznych, m.in. poprzez budżet partycypacyjny/obywatelski.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Gliwiczanin, 2018-04-11 14:11:36

    Prezydent Gliwic sfałszował referendum ws.budowy hali Podium bo wielu chciało zagłosowac , a nie było możliwości.Wybudował molocha przynoszącego straty,zadłużył miasto,zastawił w bankach mieszkania komunalne.Teraz nie ma pieniedzy na szpitale,słuzbę zdrowia