PARTNER PORTALU
  • BGK

Chcesz pracować w gminie? Twoje dane będą jawne

  • pt    6 lipca 2016 - 09:19
Chcesz pracować w gminie? Twoje dane będą jawne
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną. (fot.fotolia)

• Kandydaci do pracy na stanowiskach samorządowych muszą się liczyć z tym, że ich dane osobowe trafią na strony BIP.
• Określenie stanowiska, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania mają widnieć na stronach BIP i tablicy informacyjnej w urzędzie przez trzy miesiące.
Czy upublicznianie danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiskach samorządowych jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

- Tak, ponieważ, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną – wyjaśnia Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jak dodaje GIODO, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawiera tylko ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, ale ich skonkretyzowanie znajduje się w szczególnych, wobec ustawy, przepisach prawa.

Ustawa ta stanowi, że przetwarzanie - w tym udostępnianie, danych osobowych - jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy zezwala na to szczególny przepis prawa. Sprawę należy więc rozpatrywać w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

I tak, art. 11 ust. 1 stanowi, że nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Natomiast art. 13 wskazuje, że ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór.

Ogłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska, określenie wymagań związanych ze stanowiskiem (zgodne z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe), wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku czy też wskazanie wymaganych dokumentów.

Natomiast art. 13 ust. 4 stwierdza, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

GIODO dodaje, że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku ma być upowszechniana przez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie prze okres co najmniej 3 miesięcy.

Informacje, które powinny zostać opublikowane w Biuletynie to m.in.: nazwa i adres jednostki przeprowadzającej nabór, określenie stanowiska, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (czyli miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Maria, 2016-10-20 23:01:02

    Imię i nazwisko -owszem. Ale nie można podawać adresu zamieszkania.To skandal