PARTNER PORTALU
 • BGK

Co planuje Samorządowy Komitet Protestacyjny?

 • pt    31 marca 2017 - 11:57
Co planuje Samorządowy Komitet Protestacyjny?
Komitet postanowił także podjąć działania koordynacyjne oraz rozmowy z partnerami na szczeblu ogólnopolskim (fot. blaszki.pl)

W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, powołanego 16 marca przez Forum Samorządowe.
• Pierwsze posiedzenie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego.

• Członkowie komitetu postanowili powołać Regionalne Samorządowe Komitety Protestacyjne.

• Komitet zakłada także rozmowy z Prezydentem RP jako strażnikiem Konstytucji RP, mające na celu obronę zasady pomocniczości (preambuła) i decentralizacji państwa (art. 15).

Komitet postanowił zaproponować polskim samorządom kalendarz wspólnych działań, które – jak napisano - będą podejmowane w najbliższym czasie w ramach przeciwstawiania się sprzecznym z Konstytucją próbom recentralizacji państwa i odbierania społecznościom lokalnym i regionalnym ich praw.

Najważniejsze z tych działań obejmują:

* gremialny udział w planowanym na 6 maja br. spotkaniu Polaków w Warszawie;

* przyjmowanie przez rady gmin, powiatów i województw (najlepiej w maju, koniecznie przed Dniem Samorządu Terytorialnego, 27 maja) stanowisk popierających Apel Forum Samorządowego z 16 marca i przyjmujących Kartę Samorządności jako zbiór wartości, na jakich zbudowany jest nasz samorząd;

* zorganizowanie w dniu 27 maja gminnych, powiatowych i regionalnych Dni Samorządu Terytorialnego, w lokalnie przyjętej formie (festyn, spotkanie, wiec itp.) spotkań społeczności lokalnych pod wspólnym hasłem „Twój los w Twoich rękach”, pod flagami gmin, powiatów i województw, dla podkreślenia osiągnięć naszych małych ojczyzn.

Członkowie komitetu postanowili „w celu lepszej koordynacji działań, które są obecnie podejmowane przez różne środowiska, powołać Regionalne Samorządowe Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie łączenie i wspomaganie różnych inicjatyw samorządowych, których tak wiele powstaje w ostatnich tygodniach”.

W skład Komitetów wejdą osoby reprezentujące ogólnopolskie i regionalne organizacje.

Komitet postanowił także podjąć działania koordynacyjne oraz rozmowy z partnerami na szczeblu ogólnopolskim.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez komitet: „będzie to współpraca z partiami politycznymi, wspierającymi polską samorządność oraz współpraca z podmiotami, które podjęły działania w obronie demokracji (Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, stowarzyszenie Ruch Obrony Polskiej Samorządności, inne stowarzyszenia i niepartyjne ruchy ogólnopolskie, regionalne i lokalne)”.

Komitet zakłada także rozmowy z Prezydentem RP jako strażnikiem Konstytucji RP, mające na celu obronę zasady pomocniczości (preambuła) i decentralizacji państwa (art. 15).

- Komitet, w celu wsparcia działań podejmowanych przez wszystkich, którym leży na sercu przyszłość polskich samorządów, postanawia - wykorzystując potencjał naszych organizacji oraz ich członków - zapewnić ruchom samorządowym niezbędne wsparcie prawne i bardziej profesjonalną obsługę medialną. Apelujemy także o stałą obecność informacji o naszych działaniach w samorządowych mediach lokalnych – napisali członkowie komitetu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (5)

 • nono, 2017-04-03 00:07:09

  Motto: Liga wojny z naturą. Przesłanki: Wikipedia - Agencja rozwoju regionalnego: - podmiot, którego działalność polega na inicjowaniu, wspieraniu i promowaniu inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu, - pod względem formy prawnej ARR są w większości przypadków spółkami a...kcyjnymi, w których wszystkie lub większość udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego, - w strukturach agencji mogą działać m.in. fundusze pożyczkowe oraz inkubatory przedsiębiorczości". * W tej idei i jej miary dysponując 10 mld zł z "janosikowego" i "szydłowego" istniałaby możliwość rozwoju powiatowych agend-projektów start-up samorządowej ligi przedsiębiorczości MSP. * Agencje rozwoju to klub sportowy. Firmy MSP to sportowcy. Zaplecze to uczelnie, źródła finansowania inicjatyw gospodarczych, doradcy różnych specjalizacji. Przeciwnikiem jest natura i jej klub, a zawodnikami grawitacja, klimat, pogoda, temperatura, czas, przestrzeń, siła, energia, entropia, potrzeby i bio uwarunkowania indywidualne człowieka i zbiorowe ludzi. Piłkarze natury mają własności własne i grają zespołowo. Liga gry nauki, biznesu i polityki z naturą jest od gminy po Ziemię. Woda, grawitacja i polityka - Wikipedia: "Powódź tysiąclecia". Z czasem nawet polityka zaczęła zauważać, że z powodu częstych przypadków, ludzie są już oswojeni, obyci z żywiołem powodzi. Dlaczego woda powodziowa dopływa aż do poziomu prezydentury skoro płynie przez teren samorządów? Przy ilu miastach z dyplomami przyjaznych przedsiębiorcom jest w nim lub jego okolicy pozostałość po zlikwidowanym zakładzie pracy, fabryce, kopalni, po fali historii? Firma to front wojny z naturą. Nie mniej i nie więcej, prawda czy fałsz?  rozwiń
 • nono, 2017-04-02 08:43:30

  Motto: "Polska w ruinie". Czy Wadim Tyszkiewicz ogłosi strajk samorządowych organów wykonawczych? I wywieszą kartki - "Szef sam strajkuje i nic nie podpisuje! Idźcie do zastępcy." Czy ogłosi postulaty i przekaże Prezydentowi RP - ŻĄDAMY: 1. 5 mld "jakosikowego" ...na samorządową spółkę celową inwestycji w tereny i inkubatory przedsiębiorczości dla MSP. 2. 5 mld "szydłowego" dla agencji rozwoju na lokalne i regionalne fundusze rozwoju inicjatyw gospodarczych MSP. 3. Konstytucyjnego powołania "Izby Reprezentantów Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej" dla 160 delegatów z sejmików wojewódzkich wraz z przekazaniem izbie samorządowej stosownych kompetencji sejmowych w sprawach wspólnot samorządowych dotyczących ziemi, wody, energii i powietrza, natury i kultury, pomocy humanistycznej i opieki medycznej, nauki i edukacji, sportu, wypoczynku i rekreacji, przedsiębiorczości, historii, bytu i tożsamości oraz grawitacji. 4. Dwukadencyjności dla wszystkich organów w samorządzie, i dla posłów w sejmie, i dla ministrów w rządzie, ale wraz z dwukadencyjnym okresem trwania tego ograniczenia, po którym ponownie można kandydować i być ministrem. OSTRZEGAMY - powiadomimy samorządy partnerskie w Unii Europejskiej i w świecie! Itp., itd., ect., ect. Stworzymy dobrą jakość, bogatą przestrzeń i dogodne warunki dla aktywności, gospodarki i humanizmu, pro futuro elizjum dla przedsiębiorczości MSP oraz nowe możliwości kontynuowania i rozwoju przez samorządowców misji w izbie samorządowej i agencjach rozwoju. Tak nam dopomóż Prezydent RP. 2 kwietnia 2017 rok ps. Realizacja postulatów przyczyni się do wzrostu dynamiki rozwoju Internetu w Polsce. Podaj dalej!  rozwiń
 • nono, 2017-03-31 21:49:38

  Motto: Ustawa o Izbie Samorządowej i o kontrakcie dwukadencyjnym na 8 mld zł przed wyborami do JST. 4 mld zł samorządowe: "Izba Reprezentantów Samorządu Terytorialnego", janosikowe budżetem początkowym, utworzenie spółki celowej, nabycie jej akacji w wysokości 4 mld zł z podziałem zaku...pu za 500 mln rocznie przez 8 lat do powstania (budowa, remont obiektów) w każdym powiecie inkubatora przedsiębiorczości. Która JST ma większy wkład w janosikowym, ta ma większy udział w spółce celowej. 4 mld zł rządowe: Na fundusze rozwoju inicjatyw gospodarczych dla agencji rozwoju z miejscami pracy start-up dla menadżerów samorządowych, którzy będą w najbliższych wyborach po dwóch kadencjach. Otwarcie p/w inkubatora w danym powiecie wraz z uruchomieniem p/w funduszu dla obszaru powiatu. Rząd - Izba Samorządowa - regiony (agencje rozwoju) - powiaty (inkubatory, fundusze rozwoju) - gminy - firmy Przesłanka (Internetowy System Aktów Prawnych): - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (1998 zmiana nazwy na o samorządzie gminnym) - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Zatem według lat by wynikało, że Naród przyjmując Konstytucję RP nie posiadał praktycznego pojęcia o samorządzie powiatowym i wojewódzkim, a o gminnym poznawał parę lat? Obecnie ma. I partie będą marketingować o interpretacje tego pojęcia. ps. - Portal Samorządowy - "Stawka większa niż 8 mld zł: Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o dochodach JST trafi do prac w komisjach".  rozwiń