PARTNER PORTALU
  • BGK

Co ważniejsze, protokół z sesji czy jej zapis dźwiękowy?

  • pt    20 marca 2017 - 10:50
Co ważniejsze, protokół z sesji czy jej zapis dźwiękowy?
Działalność organów gminy jest jawna (fot.bieliny.pl)

Samo sporządzenie oraz udostępnienie protokołu z sesji rady gminy nie stanowi podstawy do odmowy udostępnienia materiałów audiowizualnych sporządzonych z takiej sesji, gdyż te często w przeciwieństwie do protokołu, rejestrują obrady w pełni – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny.
• Czy gmina ma obowiązek udostępnić w ramach informacji publicznej zapis dźwiękowy z przebiegu sesji?

• Co do zasady, dostęp do informacji publicznej z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej następuje przez dostęp do protokołów lub stenogramów

• Protokół musi jednak w pełni odzwierciedlać przebieg sesji.

Mieszkaniec wielkopolskiego pisemnie zwrócił się do urzędu gminy D., z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie na nośniku dźwiękowego zapisu przebiegu sesji.

Gmina odpowiedziała, że wypełnia obowiązek udzielenia takiej informacji poprzez udostępnienie protokołu z posiedzenia i nie jest zobowiązana do udostępnienia tej samej informacji na nośniku audiowizualnym lub teleinformatycznym.

Obywatel wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność wójta gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

- Uznając, że żądane przez skarżącą informacje stanowią informację publiczną, a wójt jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, ustalić należy, czy działania podjęte przez podmiot zobowiązany nastąpiły w formie adekwatnej do wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji publicznej – stwierdził sąd.

WSA podkreśli, że istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do ustalenia czy wobec umieszczenia przez organ protokołu z sesji w BIP nie ma on już obowiązku dostarczenia nagrania dźwiękowego obrazującego przebieg tej sesji, tak jak żądał tego skarżący.

Materiały z sesji

Sąd przypomniał, że z art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej wypływa jednoznaczny wniosek, że co do zasady dostęp do informacji publicznej z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej następuje przez dostęp do protokołów lub stenogramów. Natomiast materiały audiowizualne lub teleinformatyczne są źródłem informacji publicznej z tych posiedzeń jedynie w wypadku, gdy protokół nie został sporządzony i o ile materiały te w pełni rejestrują obrady.

WSA stwierdził jednak, że samo sporządzenie oraz udostępnienie protokołu z sesji rady gminy nie stanowi podstawy do odmowy udostępnienia materiałów audiowizualnych sporządzonych z takiej sesji, gdyż te często w przeciwieństwie do protokołu, rejestrują w pełni obrady tego organu.

Zdaniem sądu, samo stwierdzenie gminy, że nie udostępni wnioskowanego zapisu dźwiękowego przebiegu sesji – „ponieważ na stronach internetowych opublikowano protokół z sesji” - nie było wystarczające do uznania, że zachowanie organu odpowiada wymogom ustawy o dostępie do informacji publicznej.

To nie rażące zaniedbanie

Jak wynika z uzasadnienia, w żadnym z pism adresowanych do skarżącego, w tym również w odpowiedzi na skargę, organ nie wykazał, że protokół z sesji w pełni odzwierciedla jej przebieg, a co za tym idzie, iż wnioskowana informacja została już udostępniona.

- Takie postępowanie organu nie może być uznane za prawidłowe załatwienie przedmiotowego wniosku o udostępnienie informacji publicznej – podkreślił sąd.

WSA dodał jednak, że gmina po wpłynięciu wniosku niezwłocznie udzieliła odpowiedzi na wniosek. Natomiast sam fakt błędnej, wynikającej z innej wykładni przepisów prawa, oceny wywiązania się z obowiązku podania do publicznej wiadomości nie może stanowić podstawy do uznania, że zaistniała w niniejszej sprawie bezczynność ma charakter rażący.

Z tego względu WSA za nieuzasadniony uznał wniosek skarżącego o wymierzenie organowi grzywny.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.