PARTNER PORTALU
  • BGK

Czego nie może rada gminy uchwalić w regulaminie?

  • pt    6 maja 2016 - 13:21
Czego nie może rada gminy uchwalić w regulaminie?

Rada gminy, nie może w regulaminie zakazać wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej. (fot.psy-pies.com)

• Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku nakazywać używania kagańców dla psów ras agresywnych.
• W regulaminie gminy nie można także zakazać wprowadzania zwierząt do wszystkich obiektów użyteczności publicznej.
Rada gminy Raszków przyjęła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków". Uchwalił m.in., że wszystkie psy ras agresywnych mają być wyprowadzana na smyczy i w kagańcach, wydała także zakaz wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej. Radni uchwalili także zakaz „szczucia” psów i innych zwierząt oraz nakazali obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie.

W gminie tłumaczono, ze intencją wprowadzenia zaskarżonych przepisów było zagwarantowanie jak w największym stopniu bezpieczeństwa ludziom mogących doznać szkody na skutek działania psów ras uznawanych za agresywne, nad którymi w pewnych sytuacjach dana osoba mogłaby stracić kontrolę oraz zapewnienie przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe szczególnej ostrożności, dbałości i staranności w związku z utrzymywaniem tych zwierząt.

Skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł Prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sąd uznał, że rada znacznie przekroczyła swoje kompetencje.

Jeśli chodzi o zapis w myśl którego za zachowanie psów lub innych zwierząt oraz powstałe w ich wyniku szkody odpowiadają w pełni właściciele lub osoby opiekujące się nimi, czy też zobowiązane do opieki nad nimi, sąd uznał, że stanowi on wkroczenie w materię objętą regulacją Kodeksu cywilnego i Kodeksu wykroczeń.

- Sformułowanie, że w/w osoby ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, nie może znajdować się w regulaminie, albowiem odpowiedzialność ta wynika z Kodeksu cywilnego – uzasadnił WSA.

Zasadny okazał się również zarzut dotyczący punktu regulaminu, zgodnie z którym do osób utrzymujących zwierzęta domowe należy prowadzanie psów rasy agresywnej na uwięzi z założonym kagańcem.

Sąd podkreślił, że generalny nakaz wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, niezależnie od jego cech i innych uwarunkowań (w tym choroby) może w określonych sytuacjach prowadzić do działań niehumanitarnych.

Zdaniem sądu jak wszelkie ograniczenia praw jednostki, także ograniczenia uprawnień właściciela psa bądź nałożenie na niego dodatkowych obowiązków, muszą być wprowadzane z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

Jak dodał WSA nakazane regulaminem środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nie mogą być  bardziej rygorystyczne niż środki przewidziane ustawami i innymi aktami prawa miejscowego.

Rada gminy również nie była uprawniona do wprowadzania zakazu wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt oraz z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych.

- Zwrócić należy uwagę, że ustawodawca nie upoważnia rady gminy do sformułowania zakazu wprowadzania zwierząt na określone tereny, lecz do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom – tłumaczą sędziowie.

Ponadto sąd uznał, że rada gminy nie była uprawniona do ustanowienia zakazu wprowadzenia psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, ponieważ zakazy takie powinny wynikać z regulaminów, określających zasady korzystania z tych obiektów.

W zakresie zarzutu dotyczącego § 22 regulaminu, zgodnie z którym zakazuje się szczucia lub doprowadzania zwierzęcia domowego do stanu, w którym może stać się agresywne i niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia, sąd uznał, że zapis ten nie może znajdować się w regulaminie, albowiem zakaz szczucia zwierząt został uregulowany w art. 78 i art. 108 Kodeksu wykroczeń.

Z kolei zapis § 23 regulaminu, nie ma racji bytu ponieważ obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie został uregulowany w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • Wojtek, 2016-05-06 14:55:10

    Przepis, nie zapis! Akty prawne składają się z przepisów. Zapis to instytucja prawa spadkowego - na wypadek swojej śmierci zapisuję...
  • malina, 2016-05-06 13:58:27

    w Regulaminie w zasadzie nie można uregulować praktycznie niczego, właściwie to powinno się przepisać punkty z ustawy i wtedy wojewoda się nie przyczepi. A tak większość prób wprowadzenia przepisów porządkowych okazuje się niedopuszczalna, bo godzi w jakieś prawa obywateli. To po co każe się takie u...chwały robić?  rozwiń