PARTNER PORTALU
 • BGK

Dekomunizacja: Z ulic i placów województwa śląskiego mają zniknąć nazwiska Ziętka i Gierka

 • PAP/KDS    25 lipca 2017 - 17:24
Dekomunizacja: Z ulic i placów województwa śląskiego mają zniknąć nazwiska Ziętka i Gierka
Jerzy Ziętek, wojewoda śląski jest jedną z najbardziej znanych i popularnych postaci na Śląsku (fot. commons.wikimedia.org)

Katowicki oddział IPN uznał, że zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej, popularne w różnych częściach woj. śląskiego postaci gen. Jerzego Ziętka i Edwarda Gierka mają zniknąć z grona patronów ulic czy placów. Wojewoda śląski zapowiada, że wypełni ustawę.
• Chodzi o następstwa ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 1 kwietnia 2016 r.

• Ustawa nakłada na samorządy konieczność zmiany nazwy obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób - w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 1 września br.

• Co z popularnymi na Śląsku gen. Jerzym Ziętkiem oraz I sekretarzem PZPR Edwardem Gierkiem?

Samorządy mogą wnioskować do IPN o opinię odnośnie określonych nazwisk czy nazw. Jednak w przypadku niewykonania przez samorząd obowiązku zmiany objętej ustawą nazwy, czyni to wojewoda - poprzez tzw. zarządzenie zastępcze - w ciągu trzech miesięcy od terminu obowiązującego samorządy. Zarządzenie zastępcze wojewody wymaga opinii IPN co do jego przedmiotu.

Czytaj też: Żółwie tempo dekomunizacji. Wojewodowie wezmą sprawy w swoje ręce?

Zgodnie z ustawą miasta w woj. śląskim w ostatnich miesiącach przegłosowały już zmiany mniej budzących emocje patronów. W wielu z nich nie głosowano dotąd ws. zmian nazw miejsc upamiętniających: b. wojewodę śląskiego gen. Jerzego Ziętka oraz b. I sekretarza PZPR Edwarda Gierka.

Nazwisko Ziętka - wojewody śląskiego, jednego z najbardziej znanych i popularnych Ślązaków, uważanego m.in. za dobrego gospodarza i społecznika, inicjatora budowy np. Spodka, obecnego Parku Śląskiego czy Stadionu Śląskiego - noszą znane katowickie rondo przy Spodku, ulice np. w Rudzie Śląskiej i Zabrzu, promenada w Parku Śląskim w Chorzowie, czy plac w Tychach. B. wojewoda śląski ma też swój pomnik w katowickim Parku Powstańców Śląskich, a jego popiersie stoi na głównych schodach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czytaj więcej: Dekomunizacja w Warszawie: konsultacje trwają do 31 lipca, dotyczą nazw 12 ulic

O opinię ws. Ziętka poprosiły Instytut Pamięci Narodowej władze Tychów.

W odpowiedzi podpisanej przez dyrektora katowickiego oddziału IPN Andrzeja Sznajdera, zaznaczono, że: "biorąc pod uwagę pełnienie przez Jerzego Ziętka najwyższych funkcji we władzach wojewódzkich, decydujący wpływ na sprawowanie władzy w regionie, a także jego aktywność na płaszczyźnie partyjnej, nie sposób nie uznać, iż był on symbolem ustroju autorytarnego".

Tym samym "w ocenie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach jego postać wypełnia normę art. 1 ustawy (dekomunizacyjnej) z 1 kwietnia 2016 r.".

Sznajder przytacza w opinii wydarzenia z życiorysu Ziętka. Wskazuje m.in. na lata 1945-1950, gdy pełnił on funkcję wicewojewody śląskiego. "To ten okres należy uznać za najbardziej obciążający w jego politycznej karierze. Jako przedstawiciel najwyższych władz w regionie, był odpowiedzialny za proces formowania się i tzw. +utrwalania władzy ludowej na obszarze Górnego Śląska. Nie ulega wątpliwości, że miał świadomość działalności Urzędu Bezpieczeństwa oraz funkcjonowania stalinowskiej machiny skierowanej przeciwko realnym lub domniemanym wrogom nowego ustroju" - zaznaczył dyrektor katowickiego IPN.×
KOMENTARZE (4)

 • yahu pawul, 2017-08-23 11:16:46

  WARTO WIEDZIEĆ: jerzy ziętek - funkcjonariusz, zbrodniczego, stalinowskiego reżimu - !! hańba Śląska i Polaków !! --->> wuwuwu:schloss-neudeck-swierklaniec-palac.blogspot.com/p/hanba-slaska-i-polakow.html
 • ratio, 2017-07-30 08:50:26

  zatem pozostaje tylko nieposłuszeństwo obywatelskie - zrzucanie tabliczek z nowymi nazwami, odmowa wymiany dokumentów, itd. PiS takimi ustawami, gloryfikacją bandytów, a poniewieraniem zasłużonych dla państwa osób kopie sobie szybko grób.
 • danderek, 2017-07-26 13:06:04

  Przy dekomunizacji wszyscy bohaterowie mierzeni są jedną miarą. Nie ma tu żadnych odcieni, dlatego to malowanie w wykonaniu IPN jest tak tandetne i bure.