PARTNER PORTALU
  • BGK

Dobre praktyki w zamówieniach publicznych według UZP

  • MIW    17 stycznia 2018 - 17:23
Dobre praktyki w zamówieniach publicznych według UZP
Działania w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych często prowadzone są na podstawie zaleceń lub wytycznych pochodzących z poziomu rządowego (fot. www.uzp.gov.pl)

Ministerstwo rozwoju i ministerstwo środowiska, urzędy miejskie w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Brzezinach, a także urząd marszałkowski województwa śląskiego to tylko niektóre z 19 instytucji wskazanych przez Urząd Zamówień Publicznych w publikacji „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych”.
• Publikacja UZP prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień.

• Działania w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych często prowadzone są na podstawie zaleceń lub wytycznych. Są też jednak przykłady, gdy instytucje podejmują takie działania, nie będąc do tego formalnie zobligowane.

• Raz podjęte działania w zakresie zrównoważonych zamówień są kontynuowane czy rozwijane ze względu na towarzyszące im bezpośrednie lub pośrednie korzyści, również te finansowe.

Publikacja – jak można przeczytać we wstępie do niej - jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, tj. zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe i społeczne (opartych o stan prawny obowiązujący przed wejściem w życie ustawy nowelizującej ustawę Prawo zamówień publicznych). Autorzy zastrzegają jednakże, iż ich zamierzeniem nie było stworzenie narzędzia gotowego do automatycznego zastosowania, a zaprezentowanie „szerszych relacji pokazujących pewne modele całościowego myślenia i wdrażania zrównoważonych zamówień publicznych”.

Czytaj: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych: sprawdzono pięć miast Polski

- Tylko szerokie i szczegółowe myślenie o uwzględnianiu celów społecznych i środowiskowych w procedurach przetargowych, jak również zindywidualizowane stosowanie narzędzi prawnych i pozaprawnych gwarantuje rzeczywiste osiągnięcie takich celów. Z tego względu (…) postawiliśmy na prezentację przykładów, pokazujących różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych, które zechciały podzielić się swoimi praktykami – wyjaśnia UZP.

Jak stwierdza w swej publikacji UZP, działania w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych często prowadzone są na podstawie zaleceń lub wytycznych pochodzących z poziomu rządowego lub na podstawie szerszych strategii, polityki poszczególnych instytucji, formalnych zarządzeń/decyzji organów administracji, względnie regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Czytaj: Zamówienia publiczne: Brakuje zielonych i społecznych klauzul

- Istnieją jednak również bardzo udane przykłady stosowania zrównoważonych zamówień publicznych pomimo braku jakichkolwiek formalnych umocowań w dokumentach. Np. brak formalnego zalecenia czy ustanowienia celu odnoszącego się do stosowania klauzul społecznych nie stanowi bariery dla Miasta Brzeziny w ich szerokim wykorzystaniu do tworzenia ekonomii społecznej miasta – podkreśla UZP.

Stwierdza ponadto, że raz podjęte działania w zakresie zrównoważonych zamówień są kontynuowane czy rozwijane ze względu na towarzyszące im bezpośrednie lub pośrednie korzyści, również te finansowe. Za przykład podaje Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach oraz gminę Słomniki, która „po pierwszym doświadczeniu z energooszczędną architekturą pasywną wszystkie kolejne publiczne inwestycje budowlane realizuje z zastosowaniem tej technologii wskazując na gminne oszczędności towarzyszące wydatkom na energię”.

Pełna lista podmiotów ujętych w opracowaniu UZP obejmuje Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Urząd m.st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, miasta Brzeziny, Częstochowa i Łódź, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2 Regionalna Baza Logistyczna, Sąd Okręgowy w Kielcach, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, gmina Słomniki, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.