PARTNER PORTALU
  • BGK

Dostęp do dziennika lekcyjnego ma każdy? W ramach informacji publicznej

  • pt    13 grudnia 2016 - 09:35
Dostęp do dziennika lekcyjnego ma każdy? W ramach informacji publicznej
WSA nie miał wątpliwości i stwierdził, że oczywistym jest, że dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej (fot.fotolia)

Dziennik lekcyjny jest dokumentem i jako taki podlega udostępnieniu, gdyż stanowi informację publiczną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Jeden z rodziców złożył do WSA w Gliwicach skargę na bezczynność dyrektora zespołu szkół w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Chodziło o dostęp do dziennika konkretnej klasy i stron z tematami zajęć za konkretny tydzień.

Dyrektor w odpowiedzi na poinformował, że dzienniki lekcyjne nie są dokumentami podlegającymi ustawie o dostępie do informacji publicznej i odmówił dostępu.

Obywatel złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podzielił stanowisko mieszkańca.

WSA nie miał wątpliwości i stwierdził, że oczywistym jest, że dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, co więcej informacje o udostępnienie których strona skarżąca wystąpiła, mieszczą się w katalogu informacji publicznych określonych w art. 1 w związku z art. 6 u.d.i.p.

Jak podkreślił sąd, z powyższego wynika zatem w sposób oczywisty, że dziennik lekcyjny jest dokumentem i jako taki w omawianym tu zakresie – udostępnienia strony z tematami zajęć lekcyjnych – podlega udostępnieniu, gdyż stanowi informację publiczną.

Sąd dodał, że w myśl rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowi, że dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

Zdaniem WSA istotnym jest przy tym to, że informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez organ administracji publicznej, ale przymiot taki będą posiadać także te, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań.

Okoliczność dysponowania przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji w trybie ustawy stosownymi dokumentami stanowiącymi informację publiczną powoduje, iż zasadnym jest przyjęcie, że nie udzielając takiej informacji pozostaje on w bezczynności w załatwieniu wniosku.

Jak podkreślił sąd bez znaczenia jest to, w jaki sposób znalazły się one w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą. Ważne natomiast jest, by dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez organ i odnosiły się do niego bezpośrednio.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.