PARTNER PORTALU
  • BGK

Europejski Kongres Gospodarczy 2016: Największe forum wymiany poglądów samorządów, rządu i biznesu

  • Portalsamorzadowy.pl    13 maja 2016 - 15:46
Europejski Kongres Gospodarczy 2016: Największe forum wymiany poglądów samorządów, rządu i biznesu

Debaty podczas EEC, także te samorządowe cieszą się wielkim zainteresowaniem. (fot.PTWP/Eliza Madej)

• Ministrowie, marszałkowie województw, prezydenci miast, przedstawiciele komunalnych spółek, eksperci i wszyscy, dla których samorządowe tematy są ważne, przez trzy dni - od 18 do 20 maja - będą debatować w Katowicach.
• Podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym zaplanowano ponad 20 "samorządowych" paneli i uroczyste gale podsumowujące najważniejsze inwestycje i projekty w JST.
Wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest rok rocznie aktywny udział gości reprezentujących szerokie spektrum kompetencji i środowisk. Kongres przyciąga bowiem reprezentantów biznesu, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów. Wśród panelistów i uczestników debat nie brakuje co roku przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli.

Szczególną troską organizatorów EEC pozostaje bowiem szeroko rozumiana tematyka samorządowa i komunalna. To samorządy są największym inwestorem w naszym kraju, beneficjentem środków unijnych, organizatorem systemu edukacji, opieki zdrowotnej, życia kulturalnego na swoim terenie.

Wielkie problemy wielkich miast to temat dyskusji, jaka odbędzie się pierwszego dnia kongresu (w środę, 18 maja), połączonej z otwartym posiedzeniem Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

Swój udział zapowiedzieli skarbnicy największych miast: Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Szczecina, Białegostoku, Poznania, Lublina, Rzeszowa, Katowic. Będą podejmowane takie problemy jak m.in. bogacenie się przedmieść kosztem miasta, wyludnianie i starzenie się głównych miast i regionów, brak standardów oświatowych czy wydzielanie subkonta na poczet zadań zleconych. Goście podzielą się opiniami czy ustrój gminy bardzo uwiera resortowy gorset.

Także 18 maja podczas dwóch paneli dotyczących przyszłości lecznic i zarządzania szpitalami zostanie przedstawiona m.in. szpitalna mapa Polski obrazująca lecznictwo stacjonarne na konkretnych liczbach i przykładach.

Samorządowe debaty w czwartek (19 maja) rozpocznie sesja pt. „Główne wyzwania rozwojowe stojące przed regionami”. Podczas panelu, do którego zaproszeni zostali marszałkowie i członkowie zarządów województw, postawione zostaną pytania o przeciwdziałanie negatywnym trendom depopulacyjnym i migracyjnym, narzędzia polityki społecznej na szczeblu regionalnym, a także oczekiwania przedsiębiorców w kontekście kształtowania systemu edukacji.

Będzie również mowa o prorozwojowych kierunkach wykorzystania funduszy UE w obecnej perspektywie finansowej, o sprawnym systemie transportu i wyzwaniach stojących przed strefą sług publicznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozwojowi regionów.

Metropolie i mniejsze miasta

Model polaryzacyjno-dyfuzyjny kontra zrównoważony rozwój, podział administracyjny kraju a podział funduszy unijnych i dystrybucja subwencji rządowych, rola lokalizacji regionalnych instytucji samorządowych i rządowych w budowaniu siły gospodarczej regionu to wybrane tematy, które dyskutowane będą podczas panelu poświęconego metropoliom i mniejszym miastom w Polsce.

Udział w tej debacie zapowiedzieli m.in. Andrzej Dera − sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Maciejewski − poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Andrzej Nowakowski – prezydent płocka, Robert Biedroń – prezydent Słupska.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: