PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk policzył, co dało mu Euro 2012

  • pt    14 czerwca 2016 - 10:12
Gdańsk policzył, co dało mu Euro 2012

Szacuje się, że w czasie trwania mistrzostw, w związku z turniejem, Gdańsk odwiedziło łącznie ponad 310 tys. osób, którzy wydali w mieście 340 mln zł. (fot.gdansk.pl)

• Cztery lata temu piłkarskie Euro odbywało się w Polsce i na Ukrainie, a jednym z gospodarzy był Gdańsk.
• Co ta wielka impreza dała miastu?
Aż 91 procent mieszkańców było zadowolonych z faktu, że Gdańsk, jako jedno z miast gospodarzy współorganizował Euro 2012. Najwyżej ocenili atmosferę panującą w mieście, kwestie związane z bezpieczeństwem oraz organizacją strefy kibica.

Firma Deloitte, która przeprowadziła badania wpływu organizacji mistrzostw na rozwój miasta, w swoich badaniach wyszczególniła trzy grupy korzyści, wynikające z organizacji Euro 2012.

Korzyści finansowe

Podstawową grupę korzyści finansowych, bezpośrednio zasilających budżet miasta bądź spółek miejskich, obejmowały wpływy od sponsorów jak i UEFA w wysokości 14 mln zł.

Istotne z punktu widzenia efektów finansowych były również wydatki gości turniejowych, które mimo iż stanowiły jedynie pośrednie korzyści finansowe, oddziaływały na kondycję finansową firm świadczących usługi, a także miasta (podatki).

Szacuje się, że w czasie trwania mistrzostw, w związku z turniejem, Gdańsk odwiedziło łącznie ponad 310 tys. osób, którzy wydali w mieście 340 mln zł.

Po uwzględnieniu efektu wyparcia (utrata klientów, których Euro wypłoszyło z miasta - przyp. red) obserwowanego przy tej skali wydarzeniach, korzyści z tego tytułu dla przychodów z turystyki można oszacować na 298 mln zł.

Ponadto miasto uzyskało korzyści rzeczowe oraz oszczędności, wpływające na zmniejszenie kosztów organizacji turnieju w ramach wkładu tzw. „in-kind”, których wartość oceniana jest na 12 mln zł.

Korzyści społeczno-wizerunkowe

Ważną kategorią korzyści wynikających z organizacji Euro 2012 były także benefity społeczno-wizerunkowe, np. wpływające na wzrost rozpoznawalności miasta w kraju i za granicą, będące efektem jego zwiększonej obecności w mediach.

Wartość wygenerowanego z tego tytułu ekwiwalentu reklamowego szacowana jest na 400 mln zł w przypadku mediów krajowych (od 2007 do 2012 r.) i 200 mln zł dla mediów hiszpańskich (w okresie dwóch miesięcy – od 15 maja do 17 lipca 2012 r.).

Dodatkowo, dzięki ciepłemu przyjęciu kibiców ze strony mieszkańców, Gdańsk zaprezentował się jako miasto gościnne, otwarte na odwiedzających je turystów;

Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w mieście i jego okolicach, dla których impulsem był fakt organizacji Turnieju. Mowa m.in. o budowie nowoczesnego stadionu PGE Arena Gdańsk (dziś Stadion Energa Gdańsk), rozbudowie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, realizacji inwestycji drogowych (Trasa W-Z, Trasa Słowackiego, Trasa Sucharskiego czy Węzeł Karczemki) czy rewitalizacji Letnicy, gdzie wybudowano stadion na Euro.

Pozwoliły one nie tylko na zapewnienie udogodnień komunikacyjnych na czas samych mistrzostw Europy, ale także wpłynęły na trwałe podniesienie jakości życia dla samych mieszkańców.

Według przeprowadzających badanie, ważny był też wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-kulturalne miasta w kontekście turnieju, w tym rozwój tożsamości lokalnej i odpowiedzialności społecznej za miasto i jego otoczenie.KOMENTARZE (1)

  • samorządowiec, 2016-06-15 08:39:45

    No pięknie, tylko dla jasności warto byłoby podać jeszcze wielkość nakładów poniesionych przez miasto w związku z organizacja Euro.