PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk z Kartą Różnorodności. Jako czwarte miasto w Polsce

  • AW    2 października 2017 - 15:34
Gdańsk z Kartą Różnorodności. Jako czwarte miasto w Polsce
Kartę Różnorodności w Gdańsku podpisali prezydent i sekretarz miasta (fot.: twitter.com/AdamowiczPawel)

Podpisując Kartę Różnorodności Gdańsk dołączył do grona prawie dwustu organizacji, firm i instytucji w Polsce, które zobowiązały się, jako pracodawcy, do aktywnych działań na rzecz promowania polityk równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.
• Prezydent Paweł Adamowicz w imieniu gdańskiego magistratu podpisał Kartę Różnorodności - deklarację dbania o przyjazną i otwartą kulturę pracy w Urzędzie Miejskim.

• Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce (po Słupsku, Poznaniu i Częstochowie), które podpisało taką deklarację.

• Tego samego dnia odbyła się również inauguracja zespołu pracującego nad Modelem na rzecz Równego Traktowania.

- Polska zawsze była krajem wielu narodów i kultur. Po drugiej wojnie światowej z polskiego krajobrazu zniknęła duża część naszego dziedzictwa. Z biegiem lat zapominaliśmy o różnorodności, która budowała naszą tożsamość. Teraz, podpisując Kartę Różnorodności, chcemy o tym przypomnieć. Musimy odbudować w sobie wrażliwość na drugiego człowieka. To właśnie w Gdańsku pokazujemy, że istotą człowieczeństwa jest różnorodność i wolność. A naszym obowiązkiem jest stworzenie równych warunków do życia dla każdego człowieka. Tak, by nikt nie czuł się wykluczony z życia w żadnym jego aspekcie – mówił prezydent Paweł Adamowicz.

Karta - wystarczy wola i podpis

Kartę podpisała też sekretarz miasta Danuta Janczarek, odpowiedzialna w Urzędzie za zasoby ludzkie i politykę zatrudnienia. - To sygnał, że magistrat zauważa i docenia korzyści, jakie niesie ze sobą dbanie o różnorodność zatrudnianych osób. Takie zróżnicowanie doświadczeń i perspektyw pozwala szybciej i lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i mieszkanek Gdańska- mówiono podczas uroczystości.

O tym, jak ważne jest podpisanie Karty Różnorodności przez samorządy, mówiła Marzena Strzelczak, dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje w Polsce działania na rzecz Karty. Podkreślała, że siłą Urzędu Miejskiego jest nie tylko bycie znaczącym pracodawcą w regionie, ale również możliwość bycia wzorem dla innych firm i instytucji w zarządzaniu różnorodnością.

Przypomnijmy, pierwszym miastem, gdzie podpisano Kartę Różnorodności był Słupsk, potem Poznań, a w sierpniu br. w ich ślady poszła Częstochowa.

Do podpisywania Karty przez samorządy zachęcają ruchy miejskie. 

- To zależy tylko od woli prezydenta miasta, to jego decyzja. W Słupsku Kartę Różnorodności podpisały też wszystkie spółki miejskie, została powołana specjalna rada kobiet – opowiadała podczas V Kongresu Ruchów Miejskich  Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta.

Gdańsk idzie dalej

W Gdańsku rozpoczęły się też prace nad Modelem na rzecz Równego Traktowania w mieście.

I Liceum Ogólnokształcące przyjęło w swoich progach gdańskich aktywistów i aktywistki organizacji pozarządowych, działających przeciw wykluczeniu, przedstawicieli i przedstawicielki szkół i uczelni wyższych, Radnych Miasta i wszystkie osoby, którym bliska jest idea przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans. Tak szeroki zespół ekspertów i ekspertek, do wiosny 2018 roku, stworzy rekomendacje do zmian dzięki którym Gdańsk stanie się miastem jeszcze bardziej otwartym, włączającym i przyjaznym dla każdej mieszkającej w nim osoby. Zwieńczeniem prac będzie głosowanie Rady Miasta nad przyjęciem Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • danderek, 2017-10-03 12:15:32

    Oby więcej takich inicjatyw, są bardzo potrzebne.
  • gwi, 2017-10-03 05:45:33

    Żydzi to naród mądry. W swoim kraju - Izraelu robią wszystko żeby nie było mniejszości. Polacy to naród głupi . Na siłę w swoim kraju - Polsce wprowadzają "różnorodność". Tyle w temacie