PARTNER PORTALU
  • BGK

GUS: W Polsce zmalało bezrobocie, wzrosły wynagrodzenia

  • MN    9 grudnia 2016 - 16:02
GUS: W Polsce zmalało bezrobocie, wzrosły wynagrodzenia
Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2016 r. (stan w końcu września). Grafika: GUS

• Główny Urząd Statystyczny przygotował raport charakteryzujący sytuację społeczno-gospodarczą województw.
• Zwiększenie wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach.
• W woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim, zachodniopomorskim i śląskim odnotowano największy spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych.
GUS pisze, że ludność Polski w końcu czerwca 2016 r. liczyła 38426,8 tys. osób, tj. o 27,8 tys. osób mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Pomimo wzrostu liczby urodzeń żywych oraz spadku liczby zgonów, nadal notuje się ujemny przyrost naturalny ludności.

Nadal zmniejszała się liczba i udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności kraju. W I półroczu 2016 r. ludność miejska stanowiła 60,2 proc. (spadek w skali roku o 0,1 p. proc.), a najniższy udział w kraju notowano w województwie podkarpackim (41,3 proc.). Wyższy niż przeciętnie w kraju wskaźnik urbanizacji wystąpił w 8 województwach, w tym najwyższy w śląskim (77,1 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III kwartał 2016 r. było o 4,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 3,6 proc.).

Zwiększenie wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach, największe w lubuskim (o 6,1 proc.), małopolskim (o 5,9 proc.) i wielkopolskim (o 5,8 proc.), a najmniejsze w śląskim (o 2,0 proc.) i świętokrzyskim (o 2,8 proc.). Rozpiętość w relacji do średniego wynagrodzenia w kraju pomiędzy województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się w skali roku i wyniosła 39,6 p. proc.

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 3,0 proc. wyższe niż w przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,1 proc.). Wzrost odnotowano we wszystkich województwach, największy w województwie małopolskim (o 5,0 proc.); najmniejszy – w śląskim i opolskim (po 1,1 proc.).

W końcu września 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1324,1 tys. osób bezrobotnych, tj. o 14,0 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych odnotowano we wszystkich województwach, od 18,9 proc. w lubuskim do 8,1 proc. w opolskim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2016 r. wyniosła 8,3 proc., tj. o 1,4 p. proc. mniej niż przed rokiem. W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, od 2,3 p. proc. w zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim do 0,9 p. proc. w opolskim. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: wielkopolskim (5,1 proc.), śląskim i małopolskim (po 6,7 proc.); najwyższą – w warmińsko-mazurskim (13,7 proc.), kujawsko-pomorskim (o 11,7 proc.) i podkarpackim (11,4 proc.).×
KOMENTARZE (2)

  • gleartes, 2016-12-12 10:35:07

    Główny Urząd Ściemy! Peerelowska przybudówka PZPR produkująca najlepsze statystyki w byłych demoludach! Przyjedźcie do Wrocławia, wejdźcie do najbliższego sklepu osiedlowego czy Żabki - pensja 800 lub 1200 - najmniej płacą ajenci i franczyzowcy. Za ladą stoją Ukrainki lub Rosjanki! Napływ taniej si...ły robocze ze Wschodu zahamował wzrost pensji, w tym w budownictwie.Na wrocławskich budowach słychać przekleństwa ruskie lub ukraińskie  rozwiń
  • Lejla, 2016-12-12 09:13:46

    Ciekawe, ten wzrost wynagrodzeń to wśród kadr kierowniczych i prezesów, prawda? Bo ja jakoś wzrostu wynagrodzenia nie zauważyłam (no, chyba że rząd podniósł minimalną stawkę, a tak to z woli pracodawcy nie), zauważam za to opóźnienia z wypłatą nawet tej najniższej i nie pamiętam, kiedy dostałam w ca...łości.  rozwiń