PARTNER PORTALU
 • BGK

Iwona Wieczorek: Co robi Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

 • Piotr Toborek    22 stycznia 2018 - 12:00
Iwona Wieczorek: Co robi Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
Nasi eksperci przygotowali kilkadziesiąt ekspertyz, opinii, opracowań, raportów z badań oraz wydawnictw książkowych - mówi Iwona Wieczorek (fot.nist.pl)

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego działa już ponad dwa lata. Czy spełnia swoje zadania? O efektach dotychczasowych działań i planach na przyszłość rozmawiamy z dyrektorką NIST Iwoną Wieczorek.
Za nami rok 2017. NIST już nie jest początkującą instytucją – co udało się zrobić w minionym roku, jaki to był okres dla Instytutu?

- Rok 2017 był de facto drugim pełnym rokiem funkcjonowania Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, w którym skupiliśmy się, zgodnie z zapisami naszego statutu, na podnoszeniu standardów działania samorządów, a także na zadaniach związanych z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania JST.

Efektem naszej pracy było wsparcie przez NIST nieodpłatnymi szkoleniami ponad 10 tys.  pracowników samorządowych z prawie 2 tys. jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że zainteresowaliśmy tematyką szkoleń ponad 70% polskich samorządów.

Czytaj też: Zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są za niskie?

Nasza oferta obejmowała zdywersyfikowaną tematykę szkoleń adekwatną do zmian legislacyjnych oraz ściśle odpowiadającą potrzebom JST, np.: „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce samorządowej”, „Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji -  praktyczne aspekty”, „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Program RODO w jednostce samorządowej” czy „Wybrane zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych”.

Czytaj: Oto ważne terminy w roku wyborczym

Analizując ankiety ewaluacyjne, należy podkreślić, że poziom naszych szkoleń jest wysoko oceniany zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. Średnia ocena z ankiet w 2017 r. w pięciostopniowej skali wyniosła 4,68.

Ponadto dla przedstawicieli samorządów zorganizowaliśmy (współorganizowaliśmy) ponad 20 konferencji oraz seminariów poświęconych takiej tematyce jak: „Wdrożenie reformy oświatowej w samorządzie terytorialnym”, „Społeczne aspekty rewitalizacji”, „Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”.

W ubiegłym roku Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego uruchomił e-platformę służby przygotowawczej, z której skorzystało 2288 osób z 389 jednostek samorządu terytorialnego.

Nasi eksperci przygotowali kilkadziesiąt ekspertyz, opinii, opracowań, raportów z badań oraz wydawnictw książkowych, które dostępne są na stronie internetowej NIST.

A współpraca z innymi instytucjami?

- W minionym roku podpisaliśmy szereg porozumień m.in. z: Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Zielonogórskim, Politechniką Warszawską.

Jednym z przykładowych działań w ramach zeszłorocznych partnerstw była realizacja projektu Forum Zarządzania Publicznego (wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim), którego głównym założeniem była współpraca partnerów instytucjonalnych administracji publicznej służąca zidentyfikowaniu innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce i za granicą.×
KOMENTARZE (7)

 • Zirytowana, 2018-02-05 23:38:42

  Szkoda, że Pani Dyrektor Wieczorek tak pięknie chwaląc się "swoimi" sukcesami w działalności, nie potrafi nawet poprawnie przytoczyć nazwy partnerów Instytutu - vide: "Związek Gmin Śląskich"...
 • a wychodzi jak zawsze..., 2018-01-26 08:15:39

  Związki Gmin według intencji ustawodawców miały wykonywać zadania własne gmin o charakterze ponadgminnym jak na przykład odpady - a stały się pasożytniczym tworem których jedynym zadaniem jest wyłanianie w przetargu tych co chcą jak najwięcej "zysków" wyciągnąć z obowiązkowych comiesięczny...ch opłat obywateli... A rząd pomimo zagrożenia unijnymi sankcjami za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku odpadów - bezczynnie przygląda się powszechnemu łamaniu prawa zagrażającemu stabilności budżetu państwa... epoznan.pl/news-news-82774-Odpady_zmieszane_i_segregowane_laduja_w_jednej_smieciarce._GOAP_ ... Karykatura samorządności warta IG Nobla...  rozwiń
 • No czekamy..., 2018-01-23 18:38:59

  Niech Instytut złoży raport co uczyniono w Poznaniu aby wyegzekwować ustawę o utrzymaniu czystości i porządku przez zachodnie koncerny śmieciowe operujące w Poznaniu w latach 2014-2018 : 2014 - gloswielkopolski.pl/artykul/3392739,posegregowane-smieci-w-poznaniu-trafiaja-do-jednej-smieciarki,...id,t.html 2018 - epoznan.pl/news-news-82774-Odpady_zmieszane_i_segregowane_laduja_w_jednej_smieciarce._GOAP_  rozwiń