PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak organizacje non-profit oceniają współpracę z administracją samorządową?

  • MIW    30 listopada 2017 - 17:11
Jak organizacje non-profit oceniają współpracę z administracją samorządową?
Ochotnicze straże pożarne wysoko oceniają współprace z JST. (fot. www.premier.gov.pl)

Zdecydowana większość organizacji non-profit (92 proc.) współpracujących z administracją samorządową w 2015 r. określiła swoje stosunki z urzędami jako raczej dobre bądź bardzo dobre. Najlepiej stosunki z administracją samorządową oceniały stowarzyszenia sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz społeczne podmioty wyznaniowe – takie informacje przynosi opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny raport „Działalność organizacji non- profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca”.
• Najsłabiej jednostki samorządu oceniają organizacje pracodawców. One też najrzadziej podejmują współpracę z jednostkami publicznymi na poziomie samorządu.

• Pozarządowcy najlepiej oceniają efektywność urzędów w zakresie wydatkowania środków na współpracę z podmiotami non-profit.

• Wśród barier przeszkadzających we współpracy wymieniają przede wszystkim złe, niejasne przepisy i procedury prawne.

Badane organizacje zostały poproszone o ocenę swoich relacji z urzędem, który wskazały jako najważniejszy z punktu widzenia realizacji swoich zadań statutowych. Do opracowania wyników oceny wykorzystano 4-stopniową skalę - od 1 (bardzo źle) do 4 (bardzo dobrze). Po przeanalizowaniu nadesłanych ocen okazało się, że średnia wynosi 3,2 (tj. o 0,1 więcej niż rok wcześniej) i jest taka sama w stosunku do wszystkich trzech typów urzędów (urząd marszałkowski, starostwo powiatowe, urząd gminy/miasta). Najwyżej oceniono jakość współpracy z urzędami marszałkowski oraz urzędami miast na prawach powiatu, nieznacznie tylko słabiej ze starostwami oraz urzędami gmin i miast nie będących miastami na prawach powiatu.

Najlepiej stosunki z administracją samorządową oceniały stowarzyszenia sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz społeczne podmioty wyznaniowe (po 3,3). Najsłabiej natomiast jednostki samorządu wypadają w ocenie organizacji pracodawców (2,8), które równocześnie stanowiły grupę podmiotów najrzadziej podejmujących współpracę z jednostkami publicznymi na poziomie samorządu.

Jeśli idzie o zaufania NGO-sów do urzędów, to w porównaniu do 2013 r. uległa ona niewielkiej poprawie (z 3,2 do 3,3). Większego wpływu na ocenę zaufania względem urzędu nie miała ani dziedzina działalności organizacji, ani maksymalny zasięg jej działania, ani też rodzaj urzędu, z którym organizacja współpracowała.

Poza określeniem ogólnej oceny współpracy organizacje non-profit poproszone zostały też o ocenę wybranych aspektów relacji z urzędem. Wystawione oceny kształtowały się na poziomie od 2,7 do 3,6. Najlepiej oceniono efektywność urzędu w zakresie wydatkowania środków na współpracę z podmiotami non-profit, na dalszych miejscach znalazły się: przychylność i gotowość do pomocy organizacjom, przejrzystość zasad dotyczących współpracy, kompetencję urzędników bezpośrednio kontaktujących się z organizacjami oraz dostępność informacji o działaniach urzędu. Najsłabiej oceniono otwartość urzędów na włączanie organizacji w planowanie i podejmowanie istotnych decyzji i uchwał (2,7).

Podobnie pozarządowcy oceniali zresztą ten wymiaru współpracy również w 2013 r. Wyraźnie poprawiła się natomiast ocena dostępności środków finansowych na wsparcie działań organizacji (z 2,7 w 2013 r. do 3,3 w 2015 r.). Zdaniem GUS świadczy to o tym, że NGO-sy zauważyły wzrost puli funduszy przeznaczanych na zlecanie zadań publicznych organizacjom non-profit w tym okresie (o 247 mln zł).

Uczestników badania zapytano także o bariery, przeszkadzające we współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi. Na pierwszym miejscu wymieniono były złe, niejasne przepisy i procedury prawne (13 proc.), dalej brak relacji partnerskich, instrumentalne traktowanie (12 proc.). GUS wskazuje jednak, że odsetek organizacji wskazujących te bariery między 2013 r. a 2015 r. obniżył się odpowiednio o 3 p. proc. i 2 p. proc.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.