PARTNER PORTALU
  • BGK

Karta Krakowska przyjęta. Są rekomendacje dla polityki miejskiej

  • MIW    17 października 2017 - 19:00
Karta Krakowska przyjęta. Są rekomendacje dla polityki miejskiej
Debata inauguracyjna podczas XV Kongresu Miast Polskich i zarazem I Kongresu Polityki Miejskiej. (fot. mat. ZMP)

Polityka miejska powinna uwzględniać zrównoważony rozwój terytorialny; podejście zintegrowane, nastawione na uruchamianie i wzmacnianie lokalnych potencjałów, a także adekwatne do programów rozwoju kraju instrumentarium wspierania rozwoju miast – między innymi takie właśnie rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej znalazły się Karcie Krakowskiej.
• Przyjęta podczas XV Kongresu Miast Polskich i zarazem I Kongresu Polityki Miejskiej Karta Krakowska zawiera rekomendacje w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

• Sygnatariusze Karty chcą, by Pakiet dla miast średnich stał się zintegrowanym programem operacyjnym.

• W Karcie jest mowa również o Pakiecie dla aglomeracji (ZIT Plus). Miałby on zostać skierowany do partnerstw zawiązanych w miejskich obszarach funkcjonalnych.


W zawartej na łamach Karty diagnozie jej autorzy wskazują, że co prawda w roku 2015 doczekaliśmy się pierwszej w dziejach Polski Krajowej Polityki Miejskiej, lecz dokument ten nie określa priorytetów, wskaźników oceny, ani źródeł finansowania ewentualnych działań. Przypominają, że obecny rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zawiera konkretne propozycje dla miast (Pakiet dla miast średnich) i że samorządy wojewódzkie wykazują coraz większe zainteresowanie tematyką miejską. Podkreślają jednak, iż w politykach miejskich realizowanych na terenie kraju widoczne jest duże zróżnicowanie regionalne.

Czytaj : Ministerstwo Rozwoju o pakiecie dla średnich miast i Polsce Wschodniej

Jak czytamy w Karcie dziedziny, które wymagają szczególnego wsparcia władz centralnych to: polityka przestrzenna (w tym kontekście samorządowcy wskazują na potrzebę pilnego uchwalenia kodeksu urbanistyczno – budowlanego, zawierającego m.in. szybką likwidację decyzji o warunkach zabudowy i od zaraz wymóg jej zgodności ze studium, a także możliwość przyjmowania studium ramowego w miejskich obszarach funkcjonalnych); polityka mieszkaniowa (zwłaszcza zapewnienie finansowania na poziomie realnych potrzeb wszystkich narzędzi wsparcia rozwoju mieszkalnictwa; zwłaszcza w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego); mobilność miejska i międzymiastowa; ochrona środowiska (zwłaszcza powietrza); rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz rozwijanie instrumentów prawno – finansowych, umożliwiających miastom i regionom prowadzenie skutecznych polityk rozwoju (w tym zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz nowa formuła instytucjonalna dla partnerstw w aglomeracjach).

Sygnatariusze Karty apelują, by wzmocnić Pakiet dla miast średnich pieniędzmi z krajowej rezerwy wykonania i funduszy celowych. Docelowa – jak czytamy – wersja Pakietu powinna otrzymać kształt „zintegrowanego programu operacyjnego, opartego o pogłębioną analizę potrzeb miast (przeprowadzoną z ich udziałem) do których będzie on adresowany (analogicznie jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy Program Operacyjny Polska Wschodnia)”. W Karcie jest mowa również o Pakiecie dla aglomeracji (ZIT Plus), który miałby być adresowany do partnerstw zawiązanych „w miejskich obszarach funkcjonalnych, umożliwiając im kreowanie i realizację własnych strategii rozwoju” oraz o wsparciu w ramach istniejących programów terytorialnych i sektorowych miast na obszarach zagrożonych marginalizacją.×
KOMENTARZE (2)

  • Iwona, 2017-11-14 09:51:45

    Ciekawe dlaczego przedstawiciele miast nie apelują do Marszałków Województ by wsparli politykę miejska?? W RPO jest sporo środków, które można by znacznie lepiej wykorzystać na inwestycje miejskie.
  • jotka , 2017-10-18 09:00:45

    Rewolucje to specjalność gnijącej tzw. Europy.