PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków jako jedyny w Polsce zmierzy swój kreatywny puls

  • JS    5 września 2017 - 22:31
Kraków jako jedyny w Polsce zmierzy swój kreatywny puls
(Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl)

Helsinki, Mannheim, San Sebastian, Sewilla i Taipei, a teraz także Kraków. Miasto jako pierwsze w Polsce dołączy do elitarnego grona ośrodków miejskich, które realizują program badania Indeksu Kreatywnego Miast, autorskiej koncepcji wybitnego brytyjskiego eksperta do spraw rozwoju kreatywnego miast – prof. Charlesa Landry’ego.
• Indeks Miasta Kreatywnego wyróżnia się na tle innych metod badawczych z jednego, podstawowego powodu: składa się bowiem zarówno z samooceny wewnętrznej, jak oceny zewnętrznej.

• Wśród metod badawczych, używanych w ich trakcie znajdą się kwestionariusze internetowe, sesje grupowe, wizyty studyjne oraz rozmowy z przedstawicielami poszczególnych sektorów.

• Uczestnicząc w projekcie, Kraków partycypuje w międzynarodowej bazie danych, która pozwala na skuteczną identyfikację i wymianę najlepszych praktyk między metropoliami z całego świata.

Rezultatem badania będą raporty i wizyty studyjne ekspertów. Analizie zostaną poddane najważniejsze trendy i zjawiska w zakresie kultury, innowacyjności, wiedzy, turystyki, wpływające na obecny i przyszły kształt Krakowa. Charles Landry bada miasta zestawiając perspektywę wewnętrzną mieszkańców i osób zaangażowanych w strategiczne wdrażanie projektów rozwojowych z perspektywą ekspertów międzynarodowych w poszczególnych dziedzinach. Jednak najważniejszy będzie sam proces badania zmian i opinii mieszkańców.

Interpretacja wyników badań, łącząca spojrzenie z wewnątrz z oceną zewnętrzną, wywarła jak dotąd obserwowalny wpływ na prawie 20 miast uczestniczących w projekcie. Indeks Miast Kreatywnych stał się katalizatorem praktycznych rezultatów i przyczynkiem dla realnych długofalowych zmian. Był często punktem odniesienia dla tworzenia strategii i projektów rozwojowych dla wielu ośrodków świata.

Prof. Charlesa Landry to światowy autorytet w dziedzinie interpretowania warunków koniecznych i cech dystynktywnych miast kreatywnych. Jest też twórcą pojęcia „miasto kreatywne”, pochodzącego od tytułu jednej z jego najważniejszych publikacji. Indeks Kreatywny Miasta to narzędzie pomiaru potencjału kreatywnego, który jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju nowoczesnej metropolii. Indeks tworzy ramy działania, dzięki którym miasto może stworzyć przemyślaną politykę rozwoju i maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Celem badania jest ustalenie i monitorowanie międzynarodowej pozycji i potencjału Krakowa w odniesieniu do miast Europy i świata. Pozwala także mierzyć i porównywać podobne do siebie ośrodki miejskie i wymieniać dobre praktyki w zakresie podnoszenia kategorii nie dość rozwiniętych.

„Chciałem, aby Kraków, jako pionierskie miasto, było częścią globalnego systemu benchmarkingowego opartego na Indeksie Kreatywnym Miasta” – mówi Charles Landry. „Rozumiem przez to wykorzystywanie jego kolektywnej wyobraźni i kreatywności w celu rozwoju całej metropolii. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie, a tym samym do pomiaru kreatywnego pulsu Krakowa – zaprasza Landry, który odwiedził Kraków kilkukrotnie  ostatnich miesiącach, występując na ważnych konferencjach dotyczących kultury, kreatywności, samorządności.

 „Kreatywność jest głęboko wpisana w codzienne życie naszego miasta” – mówi Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. – „Sprawia, że mieszkańcy czują przynależność społeczną, chcą wymieniać się pomysłami, są innowacyjni.  Zależy nam na zaszczepieniu myślenia o mieście jako ekosystemie, który wymaga zrównoważonego i całościowego rozwoju. Infrastruktura transportowa oraz tereny zielone są niezwykle istotne, jednak liczy się także kultura i biznes. Stąd pomysł zaproszenia tak wybitnego eksperta, jakim jest Charles Landry, do zmierzenia kreatywnego pulsu miasta i odniesienie go do innych ośrodków o zbliżonej wielkości. Chcemy, by o Krakowie myślano kompleksowo i odnoszono się do 4 Filarów Zrównoważonego Rozwoju UNESCO – kulturalnego, środowiskowego, społecznego i ekonomicznego”.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.