PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków rozmawia o studium

  • GK    11 stycznia 2013 - 16:25
Kraków rozmawia o studium

Miasto zapoznało rady dzielnic z wstępnymi propozycjami ekspertów pracujących nad zmianą studium. To element konsultacji społecznych towarzyszących tworzeniu tego dokumentu planistycznego.
Rady dzielnic mogą zgłaszać sugestie do roboczych materiałów do końca stycznia 2013 r.

"Wierzę, że prowadzenie szerokich konsultacji, wychodzących poza obligatoryjny katalog czynności ustawowych, przyczyni się do lepszego, pełniejszego i powszechnego zrozumienia istoty i wagi Studium dla rozwoju Gminy Miejskiej Kraków i jej mieszkańców. Niech zainicjowana w ten sposób dyskusja posłuży rozwojowi i dobru naszego wspólnego Krakowa" - mówi zastępca prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba.

Na etapie konsultacji z radami dzielnic miasto liczy na uwagi odnoszące się do zagadnień przestrzennych istotnych w skali obszaru Dzielnicy, również w skali lokalnej, jednak nie mających uwag indywidualnych.

"To pole działań pozostawiamy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, właścicieli i dysponentów działek na czas wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu" - mówi Elżbieta Koterba.

Przypomnijmy, że Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy będący podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Te z kolei określają zasady kształtowania przestrzeni w mieście. Opracowywane plany miejscowe muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w studium, które obrazuje aktualne dążenia miasta, jak również aktualne zainwestowanie. Obecny dokument nie spełnia już tego warunku, dlatego też po dokonaniu jego oceny pod kątem aktualności w 2007 roku podjęto decyzję o konieczności jego zmiany.

Zespół pod kierunkiem prof. Jana Chmielewskiego opracował uwarunkowania stanowiące swoiste ramy funkcjonowania miasta w poszczególnych sektorach gospodarki. Po odebraniu tej części opracowania prezydent Krakowa powołał zespół autorski pod kierownictwem arch. Elżbiety Koterby - zastępcy prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta, który w październiku 2011 r. we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego przystąpił do opracowywania kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Miasto zamierza skierować projekt do uchwalenia przez Radę Miasta w połowie roku. Zanim to nastąpi, projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu. Wówczas uwagi będą mogli zgłaszać mieszkańcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.