PARTNER PORTALU
  • BGK

Ksero dowodu osobistego potrzebne do wyrobienia miejskiej karty? GIODO kontroluje

  • AW    16 listopada 2017 - 09:17
Ksero dowodu osobistego potrzebne do wyrobienia miejskiej karty? GIODO kontroluje
Karta seniora upoważnia do zniżek na terenie miasta, ale nie oznacza to, że senior musi podawać wszystkie swoje dane z dowodu osobistego (fot. ilustracyjne: UM w Kole)

Prezydent miasta, pozyskując kserokopię dowodu osobistego, zbierał dane osobowe seniorów w zakresie szerszym niż niezbędny do wydania „Karty Seniora” – stwierdził Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
• Do wniosku o wydanie Karty Seniora nie jest potrzebna kserokopia dowodu osobistego.

• Nieprawidłowości w tym zakresie potwierdziła kontrola GIODO.

• Do wystawienia karty potrzebne są bowiem jedynie imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia i numer karty. Tymczasem dowód osobisty zawiera znacznie więcej informacji.


W jednym z miast na terenie województwa łódzkiego uchwałą rady miejskiej przyjęty został program „Karta Seniora”. W regulaminie określającym m.in. założenia tego projektu wskazano, że senior, składając wniosek o wydanie „Karty Seniora”, zobowiązany był do okazania dowodu osobistego. Natomiast formularz wniosku o wydanie „Karty Seniora”, stanowiący załącznik do tego regulaminu, w swej treści zawierał obowiązek załączenia do wniosku „kserokopii dowodu osobistego” wnioskodawcy.

Kontrola po interwencji mieszkańca

Zastrzeżenia do tej praktyki zgłosił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jeden z mieszkańców.

W październiku 2017 r. inspektorzy GIODO przeprowadzili kontrolę w tamtejszym urzędzie miasta. Miała ona charakter kompleksowy, a jej zakresem objęto kwestię przetwarzania przez prezydenta miasta danych osobowych w związku z przyznawaniem „Karty Seniora”.

Inspektorzy GIODO ustalili, że prezydent miasta, pozyskując kserokopię dowodu osobistego, zbierał dane osobowe seniorów w zakresie szerszym niż niezbędny do wydania „Karty Seniora”.

Do wystawienia Karty potrzebne są bowiem jedynie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia i numer Karty. Tymczasem dowód osobisty zawiera, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, również takie dane, jak nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo, seria i numer dowodu osobistego, data wydania, data ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty. Dlatego inspektorzy GIODO wskazali, że praktyka ta prowadzi do naruszenia zasady adekwatności, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Na skutek działania GIODO rada miejska podjęła nową uchwałę, którą wprowadzono m.in. zmiany do regulaminu i załącznika do niego. Obecnie nie zawiera on już zapisu dotyczącego obowiązku dołączania do wniosku o wydanie „Karty Seniora” kserokopii dowodu osobistego wnioskodawcy.
Ponadto wszystkie pozyskane wcześniej kserokopie dowodów osobistych zostały usunięte z dokumentacji i zniszczone, co potwierdziły oględziny przeprowadzone przez inspektorów GIODO.

Uważaj kto kseruje twój dowód

GIODO nie pierwszy raz zajmował się powszechną praktyką kserowania dowodów osobistych przez różne instytucje czy firmy. Proceder jest nagminny np. wśród firm telekomunikacyjnych. Kontrola wykazała, że przedsiębiorcy w większości przypadków uzależniali zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od przekazania kopii dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów, takich jak np. prawo jazdy, książeczka wojskowa czy legitymacja studencka.

Powyższa praktyka została zakwestionowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako niezgodna z obowiązującym prawem, tj. skutkująca pozyskiwaniem bez podstawy prawnej takich danych jak m.in. wizerunek, wzrost, kolor oczu, adres zameldowania, numer prawa jazdy, kategorie prawa jazdy, data wydania oraz data ważności prawa jazdy.

Ochrona danych osobowych w przyszłym roku wejdzie jednak na wyższy poziom. W 2018 r. w życie wejdzie RODO czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Dzięki nowym przepisom wszyscy zyskają prawo do żądania usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników, prawo do przeniesienia naszych danych osobowych i obowiązek poinformowania o wszelkich naruszeniach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.