PARTNER PORTALU
  • BGK

Likwidacja zadłużonej gminy Ostrowice. RPO staje w obronie Drawska Pomorskiego

  • pt    25 września 2017 - 09:14
Likwidacja zadłużonej gminy Ostrowice. RPO staje w obronie Drawska Pomorskiego
Adam Bodnar w Drawsku (fot.drawsko.pl)

Nie może być tak, że likwidując małego bankruta, jakim jest gmina Ostrowice, utworzy się dużego bankruta, a będzie nim Drawsko Pomorskie – mówiono podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Drawsku Pomorskim.
•  W sali kinowej drawskiego centrum kultury odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem.

• Spotkanie dotyczyło projektu zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie.

• Do 15 października w Drawsku trwają konsultacje w sprawie przyłączenia do gminy zadłużonych Ostrowic.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich skrytykował rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wskazał, że mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie nie mogą ponosić konsekwencji zaniechań i uchybień władz Ostrowic oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która wiedząc w jak fatalnej kondycji jest budżet Ostrowic, nie podejmowała zdecydowanych działań.

Adam Bodnar zapowiedział, że ze swojej strony wystosuje odpowiednie pismo do  MSWiA, w którym wskaże jednoznacznie, że zmiana granic gmin Drawska Pomorskiego i Ostrowic doprowadzi do zahamowania rozwoju i może wpędzić gminę Drawsko Pomorskie w spiralę jeszcze większego zadłużenia.

Związek wskazuje na luki w prawie

Sekretarz generalny Związku Gmin Polskich Leszek Świętalski w swoim wystąpieniu zauważył, że w obecnym systemie prawnym nie ma żadnych szczegółowych przepisów regulujących podobne kwestie.

Zaznaczył, że nie może być tak, że likwidując małego bankruta, jakim jest gmina Ostrowice, utworzy się dużego bankruta, a będzie nim Drawsko Pomorskie. Związek Gmin Wiejskich już w 2006 roku postulował stworzenie przepisów regulujących takie kwestie. Nikt na te postulaty nie zareagował i do dnia dzisiejszego takich przepisów nie ma.

Sekretarz powiedział, że według niego dług Ostrowic powinien być umorzony. Oddłużono kopalnie, oddłużono służbę zdrowia – ten dług też powinien być zniesiony. W przeciwnym wypadku będzie to ukaranie mieszkańców gminy Drawsko za błędy państwa.

Mieszkańcy mają obawy

Obecni na spotkaniu mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie pytali, czy zmiana granic gminy jest już przesądzona oraz czy osoby, które przez minione lata doprowadziły do tej sytuacji, poniosą konsekwencje. Pytali również, czy nie można podzielić gminy Ostrowice na kilka części i przyłączyć do innych gmin np. Złocieńca i Czaplinka.

W odpowiedzi usłyszeli, że Rada Ministrów odniesie się do sprawy po zakończeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami obu gmin.

Zmiana granic gmin Drawska Pomorskiego i Ostrowic nastąpi najprawdopodobniej już 1 stycznia 2018 roku, przy założeniu, że zadłużenie gminy Ostrowice – szacowane na kwotę 44 milionów złotych – stanie się zadłużeniem gminy Drawsko Pomorskie w zmienionych granicach.

W ramach rekompensaty gmina Drawsko Pomorskie może otrzymać od Skarbu Państwa pożyczkę na preferencyjnych warunkach, jeżeli wdroży u siebie postępowanie naprawcze. Wniosek o udzielenie takiej pożyczki gmina składa do Ministra Finansów, załączając program postępowania naprawczego oraz dokumenty zawierające dane umożliwiające dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej gminy.

Ministerstwo podkreśla, że przy obecnym brzmieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, gmina Drawsko Pomorskie nie może otrzymać żadnego innego wsparcia na spłatę zadłużenia gminy Ostrowice.

Warunkiem koniecznym otrzymania ww. pożyczki jest realizacja programu ostrożnościowego lub naprawczego, a to wiąże się z tym, że w okresie realizacji tego programu jednostka samorządu terytorialnego nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych, nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek, nie może ponosić wydatków na promocję jednostki, nie może tworzyć funduszu sołeckiego, ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.