Samorządy nie chcą energii atomowej, wolą słoneczną i wiatrową

  • Piotr Toborek
  • 28-03-2014
  • drukuj
Władze polskich gmin rozumieją szanse, jakie dają odnawialne źródła energii. Aż 83 procent ankietowanych samorządowców uważa, że powinniśmy je wspierać.

A zatem, odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego raportu: Tak, energia lokalna to energia odnawialna. Władze polskich gmin wyraźnie rozumieją szanse, jakie dają OZE. Ich rozwój i wciąż wielki potencjał pokazuje, w jakim kierunku mogłyby iść rozproszone źródła energii elektrycznej przy sprzyjających warunkach prawnych i finansowych.

Najważniejsze wnioski płynące z badania:

* Zainteresowanie inwestycjami w OZE, zwłaszcza w energetykę solarną, jest bardzo duże. Niestety, tylko mała część projektów może być realizowana ze względu na brak jasnej woli politycznej, przejrzystości prawnej i stabilności finansowej.

* Społeczna akceptacja dla instalacji OZE jest wysoka, jednak jej ograniczeniem (zwłaszcza widocznymw przypadku energetyki wiatrowej i biogazowni) jest mały poziom wiedzy oraz nieefektywne mechanizmy rozwiązywania konfliktów i mało przejrzyste mechanizmy podejmowania decyzji. Gdyby udało się włączać mieszkańców gmin w dyskusje o nowych instalacjach OZE, akceptacja społeczna mogłaby być wyższa.

Jest to tym ważniejsze, że technologia biogazowa ma duży potencjał na polskiej wsi, podobnie jak coraz bardziej opłacalne farmy wiatrowe.
Te dwa źródła energii mogą się doskonale uzupełniać zwłaszcza na poziomie lokalnym.

* Energia odnawialna to bardzo atrakcyjne narzędzie wspierania rozwoju ekonomicznego najbiedniejszych regionów. Zyski z podatków, zatrudnienie i oszczędności mogą być bardzo ważnym pozytywnym impulsem dla gmin. Niestety, nie wszystkie zainteresowane gminy stać na tego typu inwestycje – zwłaszcza przy niechęci prywatnych instytucji finansowych do wspierania inwestycji w infrastrukturę, zwracających się w długim terminie.

Biedniejsze lub mniejsze gminy są w obecnych warunkach wyłączone z możliwości uczestniczenia w naszej oolskiej energetycznej transformacji, chyba że przez przyciąganie prywatnych inwestorów;

* Samorządowcy widzą w OZE bardzo ważny element polskiej gospodarki i możliwą podstawę dla energetyki w dłuższej perspektywie. Ponieważ to zdanie podziela, jak wskazały sondaże, zdecydowana  większość społeczeństwa, nie powinniśmy pytać o to, czy Polsce potrzebna jest energetyczna transformacja, ale o to, jak ją dobrze i efektywnie przeprowadzić.

* Mimo wielomilionowych kampanii promocyjnych organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki energetyka jądrowa nie ma w Polsce poparcia
władz na poziomie lokalnym. Wpływ na to ma świadomość zagrożenia, jakie ta technologia niesie, koszty realizacji projektu, eksploatacji, ubezpieczenia oraz wysokie koszty wytworzenia prądu.

* Wprowadzenie stabilnego i przewidywalnego systemu wsparcia dla energii odnawialnych pozwoliłoby nie tylko na zwiększenie ich roli w polskim miksie energetycznym, ale umożliwiłoby również rozwój nowych gałęzi przemysłu na poziomie lokalnym, podobnie jak działo się to w wielu regionach wschodnich Niemiec.

Jak podsumowują autorzy raportu, polscy samorządowcy i społeczeństwo są świadomi zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, a zdecydowana większość z nich chciałaby widzieć intensyfikację działań na rzecz ochrony klimatu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do ali: "O jakimś klimacie" a Ty gdzie żyjesz? W bańce mydlanej?

verb, 2014-03-29 14:25:04 odpowiedz

ci samorządowcy to jakieś niedouczone egzemplarze , jakie zmiany klimatu i co ma a tym wspólnego OZE . Chyba tylko kasa a nie gadka o jakimś klimacie!!!

ali, 2014-03-28 18:16:47 odpowiedz

jakich wyników badań można oczekiwać po pracownikach utrzymywanych z budżetu niemieckiego? Rozumiem, że na Śląsku też wszyscy są za zamknięciem kopalń I postawieniem wiatraków. Ha , ha

czytelnik, 2014-03-28 16:13:06 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE