PARTNER PORTALU
  • BGK

Masowe imprezy w miastach uciążliwe dla mieszkańców?

  • pt    2 września 2016 - 11:11
Masowe imprezy w miastach uciążliwe dla mieszkańców?

W wielu polskich miastach często odbywają się imprezy masowe. Niestety, wiąże się z nimi nie tylko dobra zabawa, ale także hałas (fot.wroclaw.pl)

• Jak ochronimy mieszkańców miast przed hałaśliwymi imprezami masowymi? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich ministra środowiska.
• RPO domaga się zmian w prawie, które regulowałby organizację imprez masowych.
W wielu polskich miastach często odbywają się imprezy masowe. Niestety, wiąże się z nimi nie tylko dobra zabawa, ale także hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Jak pogodzić ze sobą te, jak się wydaje, sprzeczne wartości? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich.

Uciążliwości takich imprez zdaniem Rzecznika wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podejmowanie działań wobec organizatora imprezy tak, by respektował on prawa okolicznych mieszkańców.

Jak podkreśla bowiem RPO, w przypadku imprez masowych nie można zastosować regulacji ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o prawie ochrony środowiska w zakresie nadmiernej emisji hałasu, gdyż nie ma możliwości zaklasyfikowania urządzeń używanych przez organizatora imprezy jako instalacji w rozumieniu tej ustawy.

Co więcej, przy wydawaniu zezwoleń na organizację imprezy masowej nie bierze się pod uwagę kwestii związanych z ochroną akustyczną terenów, w sąsiedztwie których ma się ona odbywać. Z kolei przepisy prawnokarne zapewniają iluzoryczną ochronę praw osób narażonych na hałas.

Konieczna zmiana prawa

Dlatego rzecznik uważa, że konieczne jest podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, które zagwarantują ochronę zdrowia, a także poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego mieszkańców. Taki wniosek RPO skierował do ministra środowiska.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął informację, że problem ten stał się jednym z przedmiotów prac ministerialnego zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem.

Rekomendacje zespołu, w tym wprowadzenie regulacji uzależniających wydanie zezwolenia na imprezę masową od zorganizowania jej w taki sposób, by emitowany w związku z nią hałas nie powodował nadmiernych uciążliwości, są zbieżne z postulatami rzecznika.

Stopień uciążliwości imprezy

- Etap wydawania zezwolenia na organizację imprezy wydaje się bowiem najdogodniejszym momentem do oceny stopnia potencjalnej uciążliwości imprezy dla okolicznych mieszkańców – ocenia RPO.

Rzecznik zwrócił się do ministra środowiska o informację, jaki jest aktualny stan prac nad projektowanymi regulacjami i czy znalazły się one w opracowanych przez Ministerstwo projektach aktów prawnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.