PARTNER PORTALU
  • BGK

Metropolia „Silesia” traci mieszkańców

  • wer/mat. pras.    9 września 2011 - 13:43
Metropolia „Silesia” traci mieszkańców

O wpływie mobilności zawodowej i migracji na rozwój społeczno-gospodarczy oraz rynek pracy miast i regionów, podyskutują eksperci 14 września w Dąbrowie Górniczej.
Organizatorami konferencji są urząd miejski w Dąbrowie Górniczej i dąbrowski Powiatowy Urząd Pracy, partnerem Górnośląski Związek Metropolitalny.
 
Do panelu dyskusyjnego zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji UE, wyższych uczelni, instytucji publicznych oraz biznesu. Konferencja odbywa się pod patronatem polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a honorowymi patronatami objęli ją także: Członkowie Komisji Europejskiej - László Andora oraz Johannes Hahna, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Regionalna Izba Gospodarcza  w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski.
 
Z ostatnich badań socjologicznych Polskiej Akademii Nauk wynika, że populacja ludności w województwie śląskim w okresie do roku 2030 zmniejszy się o około 800 tys., a co czwarty Ślązak będzie emerytem.

- Postęp technologiczny i cywilizacyjny powodują, że w czasie kariery zawodowej jednego pokolenia rynek pracy ulega całkowitej przemianie. Do tego tempa zmian zawodów  i karier zawodowych, należy dopasować system kształcenia i mentalność zasobów pracy.

Te założenia przemian będą wspierane wysoką ruchliwością przestrzenną pracowników. Migracje, wobec rozwoju technologicznego w transporcie i komunikacji, są obecnie naturalną metodą równoważenia rynków pracy - wyjaśnia prof. dr hab. Andrzej Rączaszek, Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który będzie moderatorem dąbrowskiej konferencji.
 
- Całość tych procesów wpływa na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego państw, a w skali lokalnej ma wpływ na rynki pracy miast i regionów. Wokół tych problemów trwają obecnie badania i dyskusje w środowisku ekonomistów, demografów i polityków społecznych, a wartości aplikacyjne wysiłku środowiska naukowego powinny już dziś wpływać na rozwiązywanie problemów miast i regionów - podkreśla.
 
Założeniem spotkania przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów będzie określenie konsekwencji migracji osób w wieku produkcyjnym, pracowników wysoko wykwalifikowanych, dobrze wykształconych z Metropolii Silesia do miast o większym potencjale atrakcyjności pracy i zamieszkania, takich jak Kraków, Wrocław czy Warszawa oraz pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Pan Baryłko, 2011-09-09 15:07:50

    Jest propozycja stworzenia w metropolii jeszcze kilku nowych samorządów, obciążenia mieszkańców ich utrzymaniem, powiększeniem ich siedzib, stworzenia kilku związków łączących gminy, a najlepiej związków związków i odbycie ważnej debaty na ten temat. Przyciągnięcie młodych kadr do administracji powi...nno zmienić strukturę wiekową i zatrudnieniową, a także mobilność kadr, zwłaszcza w zakresie shoppingu silesialno-metropolitalnego.  rozwiń