PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasta nie udźwigną finansowania oświaty

  • pt    22 marca 2017 - 14:23
Miasta nie udźwigną finansowania oświaty
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. (fot.zmp.pl)

Subwencja oświatowa nie zapewnia większości samorządom możliwości pokrycia niezbędnych bieżących kosztów płacowych i rzeczowych, a tym bardziej środków na działania rozwojowe i inwestycyjne - napisali samorządowy ze Związku Miast Polskich w specjalnym stanowisku o finansowaniu oświaty.
• W Serocku odbywa się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich.

• Członkowie ZMP przyjęli stanowisko w sprawie finansowania zadań oświatowych.

• Zdaniem związku, subwencja oświatowa powinna uwzględniać zakres zadań realizowanych przez samorządy terytorialne.

Związek Miast Polskich, niezmiennie od wielu lat stoi na stanowisku, że samorządy terytorialne muszą mieć gwarancję stabilności dochodów na realizowanie zadań oświatowych, w wysokości adekwatnej do zakresu tych zadań i skali odpowiedzialności za kształtowanie lokalnych polityk oświatowych – napisano w stanowisku Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie finansowania zadań oświatowych.

Jak piszą samorządowcy: "Aktualnie subwencja oświatowa nie zapewnia większości samorządom możliwości pokrycia niezbędnych bieżących kosztów płacowych i rzeczowych, a tym bardziej środków na działania rozwojowe i inwestycyjne. Mimo to, samorządy terytorialne konsekwentnie stawiają na jakość nauczania i wprowadzenie nowoczesnych - adekwatnych do wyzwań rozwojowych - rozwiązań edukacyjnych oraz modernizują infrastrukturę oświatową.

Autorzy stanowiska dodaję, że „niestety, z roku na rok rośnie wysokość ponoszonych przez JST wydatków na zadania oświatowe, znacząco przewyższających kwoty otrzymywanej na nie subwencji. Tylko w 2016 r. samorządy terytorialne wydatkowały na zadania oświatowe o 26,9 proc. więcej niż otrzymały subwencji, a w przypadku miast ten poziom dofinansowania jest jeszcze wyższy (np. 41,6 proc. w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców oraz 37,8 proc. w miastach na prawach powiatu liczących ponad 100 tys. mieszkańców)”.

Zdaniem związku, subwencja oświatowa powinna uwzględniać zakres zadań realizowanych przez samorządy terytorialne, zgodnie ze standardami i kosztami ich wykonania, a równocześnie stymulować osiąganie racjonalnej sieci szkół oraz placówek oświatowych.

- Tymczasem w większości miast nie gwarantuje ona środków finansowych nawet tylko na wynagrodzenia dla nauczycieli. W ten sposób obowiązek sfinansowania wynegocjowanej przez rząd z centralami związków zawodowych podwyżek płac przerzucany jest na JST – stwierdzono w piśmie.

Samorządowcy dodają, że konsekwencją niedoszacowania subwencji oświatowej dla miast oraz wdrażanych obecnie zmian w systemie oświaty, z którymi wiążą się dodatkowe wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego, będzie wzrost deficytu budżetów miast.

Związek Miast Polskich nie godzi się na przerzucanie na samorządy odpowiedzialności finansowej za niedoszacowanie dochodów na realizację zadań oświatowych.

- Uważamy, że konieczna jest zmiana zasad naliczania subwencji oświatowej, uwzględniają jej faktyczne koszty ponoszone przez miasta, oraz zlikwidowane powinny zostać ograniczenia w autonomii samorządów w prowadzeniu lokalnych polityk oświatowych - piszą członkowie Związku.

W ich opinii, zmiany zasad finansowania zadań oświatowych realizowanych przez samorządy powinno powiązać się także z korektami przepisów Karty Nauczyciela.

- Podkreślamy przy tym, że nasze stanowisko nie stanowi sprzeciwu wobec godziwych wynagrodzeń nauczycieli, lecz wobec zaniżania dochodów samorządów terytorialnych na realizację zadań oświatowych oraz niewłaściwego skonstruowania przepisów dotyczących płac nauczycieli – napisali samorządowcy.

Pełną treść stanowiska znajdziecie w pliku pdf dołączonym do artykułu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.