PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Andrzeja Adamczyka oszukało - twierdzą gminy. I apelują do Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o transporcie kolejowym

  • pt    28 listopada 2016 - 11:19
Ministerstwo Andrzeja Adamczyka oszukało - twierdzą gminy. I apelują do Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o transporcie kolejowym
Samorządowy przypominają, że w trakcie rządowego procesu legislacyjnego uwagi co do niezgodności tych zmian z art. 167 i 168 Konstytucji RP zgłosiło Ministerstwo Finansów oraz Rządowe Centrum Legislacji ustawodawca zignorował te uwagi (fot.fotolia)

• Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie zgłosiła uwag do rządowego projektu ustawy o transporcie kolejowym, ponieważ została wprowadzona w błąd w przedstawionej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ocenie skutków regulacji – twierdzą samorządowcy.
• Według resortu w skali kraju ubytek we wpływach gmin z podatku od nieruchomości kolejowych miał wynieść 7 mln zł w roku budżetowym, gminy twierdzą, że będzie on jednak wielokrotnie większy.
- Zwracamy się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o niepodpisywanie uchwalonej w dniu 16 listopada ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym albo o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 2 tej ustawy w zakresie, w jakim zmiany te powodują zmniejszenie dochodów własnych gmin z podatku od nieruchomości bez rekompensaty – piszą członkowie Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich do prezydenta.

Jak tłumaczą członkowie zawiązków, zmiany polegają na bezpośrednim rozszerzeniu zakresu ustawowych zwolnień od podatku od nieruchomości w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz pośrednim rozszerzeniu zakresu ustawowego zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Miało do tego dojść „poprzez zmianę definicji infrastruktury kolejowej, w tym w formie nieostrych sformułowań, pozwalających na rozbieżne interpretacje, co w przypadku zobowiązań podatkowych jest niedopuszczalne”.

Samorządowy przypominają, że w trakcie rządowego procesu legislacyjnego uwagi co do niezgodności tych zmian z art. 167 i 168 Konstytucji RP zgłosiło Ministerstwo Finansów oraz Rządowe Centrum Legislacji i ustawodawca zignorował te uwagi.

Ocena skutków regulacji

Autorzy apelu tłumaczą, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie zgłosiła uwag do rządowego projektu ustawy, ponieważ została wprowadzona w błąd w przedstawionej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ocenie skutków regulacji, z której wynika, że w skali kraju ubytek we wpływach gmin z podatku od nieruchomości wyniesie 7 mln zł w roku budżetowym.

Jak napisano w liście, podczas prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt skierowano wyłącznie do zespołu infrastruktury, który przyjął w dobrej wierze tę informację.

- Dopiero późniejsze, wyrywkowe konsultacje w miastach i gminach członkowskich, pozwoliły na zorientowanie się, że podana przez MIiB kwota może być wielokrotnie zaniżona – czytamy w piśmie.

Jak tłumaczą samorządowcy, ich organizacje nie mają możliwości dokładnego oszacowania skali ubytków w budżetach gmin, jednak niektóre z nich sygnalizują, że wielkość ubytku może przyjmować milionowe wartości nawet w jednej gminie (zależy to od wielkości zlokalizowanej tam infrastruktury kolejowej, np. na stacjach węzłowych).

Rekompensata ubytku w dochodach gmin

ZMP i ZGWRP dodają, że podczas prac sejmowych projekt został skierowany wyłącznie do Komisji Infrastruktury, co spowodowało, że nie odniosła się do niego ani Komisja Finansów Publicznych ani Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, pomimo że projekt rodził skutki finansowe i dotyczył gmin.

- Wymuszone, poprzez wprowadzenie wszystkich uczestników procesu legislacyjnego w błąd przez resort infrastruktury i budownictwa, przyjęcie tej ustawy bez rekompensaty ubytku w dochodach własnych gmin, pozostaje w rażącej sprzeczności z deklaracją Pani Premier Beaty Szydło, wygłoszoną na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 stycznia 2016 r. – podkreślają autorzy listu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.