PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo szuka chętnych do Partnerskiej Inicjatywy Miast

  • pt    21 czerwca 2017 - 13:59
Ministerstwo szuka chętnych do Partnerskiej Inicjatywy Miast
PIM jest projektem strategicznym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (fot.pixabay)

Ministerstwo Rozwoju zaprasza miasta do udziału w otwartym naborze na miasta Partnerskie oraz Miasta Liderów w trzech pierwszych sieciach pilotażowych w ramach projektu „Partnerska Inicjatywa Miast".
• Ministerstwo Rozwoju ogłosiło - w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast - nabór miast do udziału w sieciach tematycznych dotyczących mobilności miejskiej, rewitalizacji i jakości powietrza.

• Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego polskich miast.

• PIM jest projektem strategicznym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Zdaniem ministerstwa stworzenie PIM - „sieci samouczenia się”, umożliwiającej wymianę i promocję wiedzy w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej, pozwoli na stworzenie uporządkowanej bazy wiedzy o miastach oraz wzmocni efektywną realizację krajowych celów rozwojowych na poziomie lokalnym.

PIM jest projektem strategicznym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaplanowanym do realizacji w ramach celu rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.

Celem strategicznym PIM jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Co napisano w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na temat PIM?

„Partnerska Inicjatywa Miast to program wymiany oraz promocji wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami, zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej”.

Jak wytłumaczono w strategii program służyć będzie identyfikacji dobrych praktyk stosowanych przy kluczowych wyzwaniach rozwojowych i rozpowszechnianiu ich na poziomie lokalnym, a także wzajemnemu uczeniu się (finansowany ze środków POPT 2014-2020).

W ramach celów szczegółowych inicjatywy PIM ministerstwo wymienia:

wzmocnienie i zachęcanie do partnerskiej współpracy i wymiany wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami, zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej;

odniesienie kompetencji kadr instytucji zajmujących się zarządzaniem i realizacją polityki rozwoju na obszarach miejskich do partnerskiej współpracy i realizacji innowacyjnych projektów;

kapitalizację wiedzy i wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych zawierających rekomendacje dla polityki krajowej i europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju miast;

upowszechnianie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami (i ich obszarami funkcjonalnymi);

włączenie miast w realizację celów krajowych i europejskich, w tym w realizację Agendy Miejskiej UE czy Nowego Programu ONZ dla miast (New Urban Agenda).

Liderzy i partnerzy

Ministerstwo Rozwoju zaprasza miasta do udziału w otwartym naborze w trzech pierwszych sieciach pilotażowych w tematach: mobilność miejska, rewitalizacja i jakość powietrza

W każdej sieci jedno miasto będzie pełnić funkcję Miasta Lidera, które we współpracy z ekspertem tematycznym i sekretariatem PIM będzie zarządzać daną siecią tematyczną. Optymalna wielkość grupy razem z Miastem Liderem to od 6 do 10. Jednak w uzasadnionych przypadkach liczba ta może zostać zwiększona.

Na stronach MR znajdują się formularze zgłoszeniowe dla miast aplikujących do danej sieci.
W przypadku Miasta Partnera, w formularzu miasta muszą opisać między innymi swoje doświadczenia w danej dziedzinie (mobilność miejska lub rewitalizacja lub jakość powietrza) oraz aktualne wyzwania i problemy, które chce się rozwiązać.

Natomiast, w przypadku Miasta Lidera opis ten zawierać powinien także pomysł na sieć, doświadczenie, motywację oraz zasoby kadrowe.

Ocena nadesłanych zgłoszeń będzie prowadzona do 31 sierpnia 2017 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Starsza, 2017-06-30 10:12:53

    Szkoda że Kaliningradu nie można dodać...