PARTNER PORTALU
  • BGK

Nagrodzą najlepsze metamorfozy przestrzeni publicznej w regionie

  • AW    15 stycznia 2013 - 16:50
Nagrodzą najlepsze metamorfozy przestrzeni publicznej w regionie

Lokalne samorządy już po raz czwarty mogą się ubiegać o laury w konkursie marszałka województwa zachodniopomorskiego na "Najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Zachodniopomorskiego". O tym kto je otrzyma, zadecyduje kapituła konkursu.
Jak informuje urząd marszałkowski, organizatorzy konkursu stawiają sobie za cel budowę wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocję dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa.

O nagrodę marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w roku kalendarzowym poprzedzającym ogłoszenie IV edycji Konkursu. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji jednego z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w podanym okresie, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia przez tego samego zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu tej samej gminy lub powiatu.

Konkursowe propozycje mogą składać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ich związki. Mają na to czas do 29 marca br. Zgłoszenie powinno być złożone w wersji papierowej i elektronicznej i zawierać wszystkie wskazane w regulaminie załączniki.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia br., a 29 maja odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom IV edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.

Urząd przypomina, że nagrodą marszałka za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną mogą się już poszczycić gminy Chojna i Biały Bór.

Zwycięski projekt „Park Dolina Miłości w Zatoni Dolnej w Gminie Chojna" zyskał uznanie za realizację przestrzeni publicznej będącej modelowym przykładem udostępnienia dla turystyki fragmentu obszaru chronionej przyrody o walorach zabytkowych, tworzącej symbiozę elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, promującej zarówno społeczność lokalną jak i region w skali międzynarodowej, aktywizującej rozwój ekonomiczny i społeczny okolicznych terenów w formie różnorodnych wydarzeń, przyczyniających się do integracji ludności po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, a także za społeczny aspekt przedsięwzięcia, zainicjowanego przez mieszkańców i pilotowanego przez organizację pozarządową.

Z kolei Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze swoją wygraną zawdzięcza kreacji oferującej bogactwo doznań, eksponującą potencjał walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy, sprzyjającej integracji i promocji w skali ponadlokalnej niestandardowej przestrzeni oraz świadomość wagi korzyści inwestowania w kapitał ludzki.

Marszałek Województwa docenił też przedsięwzięcia Gminy Miasto Szczecin. Otrzymała ona dwukrotnie wyróżnienie - po raz pierwszy za zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej w Szczecinie, a w ubiegłym roku za realizację rekreacyjnej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie-Dąbiu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.