PARTNER PORTALU
  • BGK

Nasze porty mocnym ogniwem sieci TEN-T

  • ZWI    16 stycznia 2013 - 15:10

Województwo zachodniopomorskie umocniło się na najnowszej mapie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Porty w Szczecinie i Świnoujściu jako jedyne w Polsce znajdą się zarówno na liście portów morskich, jak i portów śródlądowych transeuropejskiej sieci transportowej.
Jak podaje urząd marszałkowski, w grudniu 2012 r. zakończono kolejny etap rewizji wytycznych wspólnotowych w sprawie rozwoju sieci TEN-T. Akt prawny w sprawie unijnych wytycznych dla sieci TEN-T (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej) wejdzie w życie w roku 2014 i będzie obowiązywać przez kolejne 10 lat.

Zmiany dotyczące województwa zachodniopomorskiego nastąpiły w wyniku inicjatyw podejmowanych przez marszałka województwa zachodniopomorskiego, ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz członków Parlamentu Europejskiego po opublikowaniu w październiku 2011 roku Wniosku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

- Wprowadzenie kolejnych korzystnych dla naszego województwa zmian było możliwe tylko i wyłącznie dzięki zainteresowaniu wielu osób z różnych instytucji na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym - podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Włączenie osi Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrava do jednego z transeuropejskich korytarzy sieci bazowej oznacza zapewnienie dopłat z instrumentu „Łącząc Europę" w wysokości aż do 85 proc. kosztów projektu. Umożliwi to konieczną rozbudowę infrastruktury kolejowej i drogowej oraz połączenie portów w Szczecinie i Świnoujściu z zapleczem.

- Uwzględnienie przez Komisję Europejską odcinka Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrawa w korytarzu Bałtyk - Adriatyk wiąże się z nabyciem prawa do pozyskania środków na poprawę parametrów drogi kolejowej E59, a przez to na bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny nie tylko województwa zachodniopomorskiego, ale również dwóch innych regionów Polski Zachodniej - województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej korytarz transportowy Bałtyk - Adriatyk nr I stanowić ma jedną z głównych arterii transportowych Europy - zaznacza marszałek Olgierd Geblewicz, komentując nowy układ TEN-T.

- Daje to województwu kolejne możliwości wykorzystania morskiej specyfikacji regionu jako motoru rozwoju gospodarczego w obszarze Morza Bałtyckiego oraz miejsca implementacji nowoczesnych rozwiązań. Rozwiązań z jednej strony podkreślających znaczenie Szczecina jako strategicznego węzłowego punkt w transeuropejskiej sieci transportowej, z drugiej zaś stolicy województwa ukierunkowanego na innowacyjne rozwiązania zdeterminowane potrzebami obecnej sytuacji w sektorze morskim.

Zaktualizowany układ Korytarza Bałtyk - Adriatyk z uwzględnieniem linii kolejowej E59 i portów w Szczecinie oraz Świnoujściu został zgłoszony przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) w ramach negocjacji z Komisją Europejską w trybie rewizji wytycznych UE dot. sieci TEN-T w 2012 r. Poprawka ta została zaakceptowana przez Komisję Europejską, a następnie zgłoszona po raz kolejny podczas posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego wnioskiem 11 polskich posłów.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • domena, 2013-02-03 12:45:13

    HURRRA, NARESZCIE JAKIEŚ POZYTYWNE WIEŚCI.TAK TRZYMAĆ. OBY SPEŁNIAŁY SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ. MOŻE DOCZEKAM JESZCZE DOBROBYTU? CO?????????????