PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Samorządy źle przeprowadzają oceny oddziaływania na środowisko

  • MIW    30 marca 2016 - 12:31
NIK: Samorządy źle przeprowadzają oceny oddziaływania na środowisko
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko pozwalają na identyfikację potencjalnych konfliktów społecznych. (Fot. : pixabay.com)

• Najwyższa Izba Kontroli (NIK) sprawdziła przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
• Okazało się, że te procedury nie były realizowane prawidłowo.
• Izba wytyka ograniczenie prawa obywateli do informacji o stanie środowiska.
Procedura przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez samorządy nie była realizowana prawidłowo, a baza danych systemu ocen była niekompletna – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli po tym, jak sprawdziła sześć urzędów wojewódzkich (w Toruniu, Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Opolu i Warszawie), 23 urzędy miejskie i gminne, a także Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Jest sposób, by przewidzieć konflikty społeczne i środowiskowe

Jak przypomina w swym wystąpieniu NIK, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko stanowią procedurę zapewniającą uwzględnienie wymagań ochrony środowiska przy sporządzaniu i przyjmowaniu dokumentów strategicznych w skali kraju oraz dla poszczególnych szczebli administracji publicznej. Ich przeprowadzenie pozwala zidentyfikować potencjalne konflikty środowiskowe już na etapie sporządzania przez organy administracji planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także strategii rozwoju, planów i programów w poszczególnych dziedzinach.

Umożliwia także, poprzez zapewnienie udziału społeczeństwa w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów strategicznych, identyfikację potencjalnych konfliktów społecznych.

Samorządy rzadko z nich jednak korzystają

Tymczasem – jak ocenia NIK - procedura dotycząca przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego nie była realizowana prawidłowo. Organy te m.in. nie realizowały w pełni obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania dokumentu i o jego przedmiocie oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (z wyjątkiem dokumentów planistycznych), o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ, o przyjęciu dokumentu strategicznego i możliwości zapoznania się z nim oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do tego dokumentu.

Co więcej, ponad połowa skontrolowanych organów samorządowych nie sporządzała uzasadnienia i podsumowania do wszystkich przyjętych dokumentów strategicznych, a tylko jedna trzecia przekazała wszystkie przyjęte dokumenty strategiczne do właściwych organów administracji rządowej. Jak stwierdza NIK, nieprawidłowości te wynikały m.in. z wybiórczego stosowania przepisów prawa lub jego niewłaściwej interpretacji, braku wiedzy pracowników urzędów czy niewłaściwego przepływu informacji w urzędzie. Inspektorzy wskazali ponadto w tym obszarze niespójność rozwiązań prawnych (pomiędzy ustawami) oraz ich niekompletność.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.