PARTNER PORTALU
  • BGK

Ograniczenie kadencji: Samorządowcy z Lubuskiego są przeciw

  • pt    20 marca 2017 - 16:46
Ograniczenie kadencji: Samorządowcy z Lubuskiego są przeciw
Jesteśmy za zmianami, ale przeciwko demolowaniu samorządu i próbom podporządkowywania go interesom partyjnym – piszą samorządowcy z lubuskiego. (fot.zgwl.pl).

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przyjęło stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym poprzez wprowadzenie ograniczenia możliwości kandydowania.
• Kolejna korporacja wydała stanowisko w sprawie ograniczenia kadencji.

• Limitowanie kadencji w samorządach obowiązuje tylko w dwóch europejskich państwach, i to według zupełnie innych zasad niż proponowane w Polsce.

• Jesteśmy za zmianami, ale przeciwko demolowaniu samorządu i próbom podporządkowywania go interesom partyjnym – piszą samorządowcy.

 - Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji wprowadzenia ograniczenia swobody wyborów do organów wykonawczych gmin poprzez limitowanie możliwości zajmowania stanowiska wójta, burmistrza i prezydenta do dwóch kadencji – rozpoczynają pismo samorządowcy. 

Jak piszą, wprowadzenie powyższego rozwiązania stanowi jawne złamanie zasady nie działania prawa wstecz (lex retro non agit) oraz naruszenie podstawowych norm obowiązujących w państwie demokratycznym.

- Mieszkańcy gminy – najniższego szczebla administracji samorządowej - tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, która z natury rzeczy znajduje się najbliżej spraw dotyczących funkcjonowania gminy i posiadają najlepszą wiedzę, kogo należy obdarzyć zaufaniem w wolnych i bezpośrednich wyborach do organów j.s.t. Pozbawienie obywateli elementarnej możliwości dokonania pełnego, niczym nie skrępowanego wyboru, stoi w sprzeczności z ideą samostanowienia oraz znacząco podważa zasadę suwerenności samorządów lokalnych – napisano w stanowisku.

ZGWL nie zgadza się z opinią, iż naruszenie zasady nie działania prawa wstecz, nie pogwałca praw ogółu obywateli, a wyłącznie prawa jednostek – osób sprawujących po raz drugi z rzędu swoje funkcje w organach wykonawczych gmin.

- Wykluczenie tych osób w istocie ogranicza jednocześnie prawo każdego mieszkańca do wyboru wyżej wymienionej osoby na kolejną kadencję – napisano w stanowisku.

Prawa obywateli

Zdaniem autorów stanowiska, nie należy więc poczytywać zakazu jako zamachu na interes wójtów, burmistrzów i prezydentów, ile jako zamach na prawa obywateli do nieskrępowanego wyboru dowolnego kandydata według ich własnej suwerennej decyzji.

W piśmie przypomniano także, że limitowanie kadencji w samorządach obowiązuje tylko w dwóch europejskich państwach, i to według zupełnie innych zasad niż proponowane.

- W szczególności należy zwrócić uwagę, że w państwach tych, jak również we wcześniej prezentowanych propozycjach zmian kodeksu wyborczego,  wprowadzenie limitowania kadencji zawsze wiązało się z jednoczesnym wydłużeniem czasu jej trwania tak, aby stworzyć włodarzom odpowiednie ramy czasowe i warunki do prawidłowego i efektywnego sprawowania funkcji – tłumaczą autorzy stanowiska.

Jak dodają, w polskich realiach sprawowanie funkcji nawet przez dwie czteroletnie kadencje stanowi czas, który może okazać się niewystarczającym do skutecznego zrealizowania polityki kandydata.

Jak wyliczono w stanowisku, w województwie lubuskim ostatnie wybory samorządowe objęły 83 gminy, gdzie wybierano 42 burmistrzów i prezydentów oraz 41 wójtów, przy czym wybrano 23 nowych burmistrzów i prezydentów (54,76 proc.) oraz 14 nowych wójtów (34,15 proc.). Łącznie więc do organów wykonawczych gminy w 44,57 proc. przypadków wybrano nowe osoby na pierwszą kadencję.

Jak podkreślają samorządowcy, powyższe unaocznia, że społeczności lokalne potrafią samodzielnie i z dużą skutecznością kreować zmiany personalne w organach wykonawczych gmin. Zjawisko to nie musi być więc korygowane wprowadzeniem limitów kadencji.

- Mamy świadomość tego, że samorząd wymaga już reform. Jesteśmy za zmianami, ale przeciwko demolowaniu samorządu i próbom podporządkowywania go interesom partyjnym. Potrzebujemy zmian przemyślanych, skonsultowanych ze społeczeństwem i środowiskiem samorządowym.

Całe stanowisko w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • nono, 2017-03-20 18:20:30

    Pod jakim adresem (poza Google: "25 lecie samorządu terytorialnego") jest w internecie wspólna baza kronik filmowych i albumów fotografii z gmin, powiatów, województw, wsi, miasteczek i miast z okazji 25-lecie polskiego samorządu terytorialnego? Na pamiątkę i dla uczniów do lekcji o Polsce... i samorządzie. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego mogłoby ten adres wskazać i dopisać - tego bronimy! A tak to tylko tekst do poczytania.  rozwiń