PARTNER PORTALU
  • BGK

Organizacje o Narodowym Instytucie Wolności: Tworzenie nowej instytucji nie jest potrzebne ani celowe

  • AW    27 września 2017 - 14:42
Organizacje o Narodowym Instytucie Wolności: Tworzenie nowej instytucji nie jest potrzebne ani celowe
Organizacje stoją na stanowisku, że NIW powinien mieć przejrzystą strukturę zarządzania i transparentne procedury przyznawania środków (fot.fotolia)

Z niezrozumiałych dla nas powodów ustawa o Narodowym Instytucie Wolności unieważnia 11 rozporządzeń związanych z działalnością pożytku publicznego - alarmuje Forum Darczyńców w Polsce, które zrzesza 28 organizacji grantodawczych i stypendialnych.
• Przypomnijmy, Narodowy Instytut Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

• Zdaniem ustawodawcy zapewni efektywne wydawanie środków publicznych przeznaczonych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

• Ustawa została przyjęta przez Sejm, ale nadal budzi kontrowersje. Organizacje pozarządowe obawiają się przede wszystkim o dalsze finansowanie ich działalności.

 

Przypomnijmy - przyjęta w połowie września przez Sejm ustawa powołująca nową instytucję Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego została pozytywnie zaopiniowana przez senacką komisję.

- Projekt ustawy podnosi rangę spraw dotyczących społeczeństwa obywatelskiego - przekonywał senatorów pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński - Projekt ustawy nie zmienia żadnych przepisów regulacji współpracy między organizacjami oraz inicjatywami obywatelskimi, a samorządem – dodał.

Jednak długo konsultowana ustawa była mocno krytykowana. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował długą listę zastrzeżeń dotyczących zmian. Pisał m.in. o braku wystarczających gwarancji, że nowa instytucja będzie odporna na wpływy polityczne. Wskazywał, że bardzo duże kontrowersje i obawy wzbudziła kwestia tego, w jaki sposób Instytut będzie przekazywał organizacjom środki publiczne.

- Ma to się odbywać w drodze konkursu, ale nie ma żadnych gwarancji, że zastosowane procedury będą rzetelne i przejrzyste (zgodnie z projektem każdy regulamin konkursu ma ustalać dyrektor) - twierdził RPO.

Podobne wątpliwości ma Forum Darczyńców w Polsce, które zrzesza 28 organizacji grantodawczych i stypendialnych.

- Aspektem zmian, który nas szczególnie niepokoi, jest kwestia braku przejrzystości wydatkowania ok. 100 mln zł środków publicznych rocznie dla organizacji pozarządowych oraz wysokie ryzyko upolitycznienia nowej instytucji – czytamy w opinii forum.

Zdaniem organizacji ustawa wprowadza nieczytelne procedury przyznawania środków publicznych.

- Art. 30 ust. 2-4 wprowadza wyłom w obowiązujących obecnie regułach (ustalonych w aktach prawnych rangi ustaw i rozporządzeń). Po zmianach nowe zasady, w tym kryteria dostępu do środków, będą ustalane przez dyrektora NIW. Nie wiadomo, kto będzie podejmował decyzję o przyznaniu dofinansowania – czytamy dalej.

Forum podnosi, że projekt ustawy zawiera wiele przepisów nieostrych i niejasnych. NGO-sy szczególnie niepokoi art.31, który pozwala dyrektorowi instytutu przyznawać środki na tzw. rozwój instytucjonalny, a ustawa nie definiuje, co to znaczy.

- Z niezrozumiałych dla nas powodów ustawa unieważnia również 11 rozporządzeń związanych z działalnością pożytku publicznego (art. 47 ustawy), w szczególności określających wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych. To ważne dla organizacji pozarządowych akty prawne związane z inną ustawą. Naszym zdaniem uregulowanie tej kwestii powinno zatem podlegać osobnym konsultacjom społecznym – argumentują przedstawiciele Forum Darczyńców.

Organizacje stoją na stanowisku, że NIW powinien mieć przejrzystą strukturę zarządzania i transparentne procedury przyznawania środków. Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby NIW mógł rozwijać się jako instytucja niezależna od bieżącej polityki, która podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji w drodze przejrzystych procedur i jasnych kryteriów.

- Rząd słusznie podkreśla potrzebę wspierania małych i lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw nieformalnych. Uważamy, że jest to jednak możliwe na gruncie obowiązującego prawa np. w drodze tzw. regrantingu prowadzonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tworzenie nowej instytucji nie jest naszym zdaniem potrzebne ani celowe - reasumuje Forum w negatywnej opinii do ustawy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Łukasz , 2017-09-28 22:57:41

    Do ANNA: Co to jest ideologia gender? Chyba nie ma Pani najmniejszego pojęcia o tym co Pani pisze. Zresztą o funkcjonowaniu NGO w Polsce również.
  • ANNA, 2017-09-28 12:31:33

    Jak Fundacja Batorego dystrybuowała kasę norweską i inne tego typu fundusze, zmuszając do propagowania ideologii gender, niechianej w Polsce, to bylo supre przejrzyście. Kto daje kasę ten wymaga od początku świata tak było. Kropka.