PARTNER PORTALU
  • BGK

Pierwsze sto dni Ministerstwa Rozwoju

  • pt    26 lutego 2016 - 13:57
Pierwsze sto dni Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju podsumowało swoje sto dni działalności (fot.mr.gov.pl)

• Ministerstwo Rozwoju podsumowało swoje sto dni działalności.
• Główne efekty to plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, plan naprawczy wdrażania Funduszy Europejskich, ułatwienia dla przedsiębiorców, zwiększone wsparcie innowacyjności i eksportu, zmiana prawa zamówień publicznych.
Ministerstwo Rozwoju przypomniało, że w ciągu pierwszych dni działania, we współpracy z innymi resortami przygotowało Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje on kluczowe kierunki długofalowego rozwoju, w ramach których prowadzone będą liczne działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystania potencjału gospodarczego Polski.

Konsekwencją wprowadzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma być odbudowany silny polski przemysł, spójne i kompleksowe inwestycje oraz sprzyjające otoczenie instytucjonalno-prawne dla powstawania, wzmocnienia i ekspansji zagranicznej polskiego biznesu (szczególnie z sektora MŚP) przy efektywnym wykorzystaniu zarówno środków krajowych, jak i zagranicznych.

Plan został przyjęty przez rząd 16 lutego 2016 r. W oparciu o kierunki przedstawione w Planie Minister Rozwoju, wspólnie z właściwymi ministrami przygotuje zaktualizowaną średniookresową Strategię Rozwoju.

Program Naprawczy dla Funduszy Polityki Spójności

7 grudnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Program Naprawczy dla Funduszy Polityki Spójności 2007-2013. W wyniku podjętych we współpracy z Komisją Europejską działań, Ministerstwo Rozwoju zabezpieczyło wykorzystanie środków unijnych w kwocie ok. 11,3 mld zł alokacji na lata 2007-2013. Poświadczanie pozostałych do rozliczenia wydatków przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Powołano również Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej, który m.in. kontroluje wykorzystanie funduszy w poszczególnych obszarach.

Resort przygotował plan, którego celem jest zapewnienie takiego przebiegu finansowej realizacji programów, który zapobiegnie wystąpieniu ryzyka utraty części środków unijnych przez Polskę oraz zapewnienie terminowej i efektywnej realizacji projektów.

Dzięki temu możliwe będzie m.in. przyśpieszenie w ogłaszaniu konkursów w poszczególnych programach, inwestowanie środków i tym samym efekt we wzmocnieniu rozwoju kraju. Program w najbliższym czasie przyjmie Rada Ministrów.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

MR chwali się także ułatwieniami dla przedsiębiorców, jest nim zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego – uporządkowanie reguł nakładania administracyjnych kar pieniężnych – ich celem jest zapewnienie jednolitych standardów traktowania przedsiębiorców i obywateli oraz wymierzania kar racjonalnych i adekwatnych do popełnionego naruszenia przepisów.

W styczniu 2016 r., z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności oraz Międzyresortowy Zespół ds. Innowacyjności.

Głównym celem Rady jest wypracowanie wspólnych działań zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o innowacje. Pierwsze inicjatywy Rady, których założenia zostały przyjęte kierunkowo na posiedzeniu 17 lutego br. to: zmiany legislacyjne w zakresie wspierania innowacyjności (nowelizacja ustawy o innowacyjności przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz dedykowany start-up’om projekt Start In Poland.

W ramach projektu start-upy będą mogły rozwijać się w oparciu o potrzeby spółek Skarbu Państwa, uzyskując wsparcie kapitałowe, wiedzę oraz doświadczenie dużych firm z polskim kapitałem.
Ministerstwo Rozwoju przygotowało także projekt nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, wdrażający przepisy unijnych dyrektyw do prawa polskiego ( wejdzie w kwietniu 2016 r.).

Ustawa o systemie promocji gospodarki

Resort wylicza także, że powstała wstępna wersja ustawy o systemie promocji gospodarki. Celem projektu jest stworzenie efektywnego i sprawnego systemu wsparcia eksportu, inwestycji, a także promocji poszczególnych branż. Najważniejszym komponentem projektowanej ustawy jest powstanie jednej, skonsolidowanej instytucji wspierania eksportu.

Ministerstwo Rozwoju za sukces uznaje także przygotowanie projektu Polskich Mostów Technologicznych. Jego celem jest przyspieszenie rozwoju polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności, zainteresowanych sprzedażą swoich produktów i usług lub inwestycjami na rynkach zagranicznych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.