PARTNER PORTALU
  • BGK

"Podział na gminy miejskie i wiejskie się wyczerpał". Potrzebny nowy wskaźnik przy rozdziale subwencji

  • pt    21 marca 2018 - 11:35
"Podział na gminy miejskie i wiejskie się wyczerpał". Potrzebny nowy wskaźnik przy rozdziale subwencji
Najbogatsze gminy w Polsce to najczęściej gminy wiejskie: Kleszczów (fot.solparkkleszczow.pl)

Swoisty program 500+ lub Senior+ dla JST proponuje Związek Samorządów Polskich. Chodzi o wskaźnik obciążenia demograficznego, który zdaniem autorów pomysłu wydaje się bardziej sprawiedliwy społecznie i odpowiada na bieżące wyzwania demograficzne.
  • Najbogatsze gminy w Polsce to najczęściej gminy wiejskie.
  • Zdaniem Związku Samorządów Polskich (ZSP) świadczy to o tym, że formuła podziału na gminy wiejskie i miejskie się wyczerpała.
  • Dlatego ZSP proponuje nowy sposób podziały środków finansowych trafiających do gmin, który uwzględniałby sytuację finansową poszczególnych JST.

Związek Samorządów Polskich uważa, że formuła klasycznego podziału na gminy miejskie i wiejskie dawno się wyczerpała. Jak zaznacza ZSP, najbogatsze gminy w Polsce to najczęściej gminy wiejskie, Kleszczów, wygrywający od lat rankingi.

Pomimo tak wysokich dochodów gminy te korzystają z niektórych przywilejów finansowych np. z tak zwanej „wagi wiejskiej” przy wyliczaniu subwencji oświatowej – zauważają członkowie związku, dodając jednocześnie, że wśród gmin najbiedniejszych również jest najwięcej gmin wiejskich, dla których pomoc być może jest niewystarczająca.

Czytaj: Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce 2017

- Wiele innych gmin borykających się z wyzwaniami finansowymi, małymi szkołami lub gwałtownie rosnącymi potrzebami są przez system niezauważone – podkreśla ZSP.

W swoim stanowisku na temat podziału środków finansowych związek podkreśla, że większość systemów podziału środków budżetowych, założeń konkursów o środki unijne i inne granty, najczęściej bierze pod uwagę potrzeby przeciętnej (typowej) gminy miejskiej/wiejskiej/miasta.

- Samorządy znajdujące się na marginesie „standardu”, miewały trudności nawet z odnalezieniem programów wsparcia które odpowiadałby ich potrzebom. Na przykład kryteria konkursu na rozbudowę infrastruktury oświatowej, w ramach RPO jednego z województw nie uwzględniały wskaźnika przepełnienia szkół, przewidywanej demografii w grupie faktycznych beneficjentów (uczniów), co wydaje się podstawowym założeniem przy nowych obiektach szkolnych – czytamy w opinii.

Zdaniem samorządowców z ZSP dotychczasowy system słabo uwzględnia zróżnicowane potrzeby JST, zostawiając gminy same na polu wyzwań demograficznych.

- Duża część JST zmaga się z problemem starzejącej się populacji, kurczących się wpływów podatkowych, zapaści gospodarczej. Z drugiej strony miejscowości o najmłodszej średniej wieku mieszkańców też stoją przed wyzwaniem zbilansowania wydatków oświatowych, rozbudowy infrastruktury oświatowej co paradoksalnie stawia te gminy również w sytuacji niezwykle trudnej.

Czytaj też Robert Perkowski: Związek Samorządów Polskich jest otwarty

Wskaźnik obciążenia demograficznego

Lekarstwem na wymienione problemy może stać się zdaniem ZSP umieszczenie w mechanizmach rozdziału środków centralnych (np. rezerwa ogólna i jej poszczególne części) „wskaźnika obciążenia demograficznego”.

Zdaniem autorów pomysłu, wskaźnik ten mierząc ilość potencjalnej siły roboczej (osób pracujących) do osób przed i po wieku aktywności zawodowej, ułatwi bardziej sprawiedliwy rozdział subwencji. Wielkość przyznanych środków może być korygowana o wskaźnik poziomu bezrobocia i wskaźnik G.

ZSP wylicza korzyści jakie jego zdaniem mogłaby przynieść taka zmiana:

-  Wskaźnik obciążenia demograficznego wydaje się bardziej sprawiedliwy społecznie i odpowiada na bieżące wyzwania demograficzne. Byłby swoistym programem 500+ lub Senior+ dla JST. Pokazuje on nie tylko część dochodową gminy ale również ujawnia gminy które ponoszą większe wydatki na najmłodszych: przedszkola (prawie w całości finansowane wyłącznie z budżetu gminnego), szkoły, ośrodki sportu, ośrodki kultury itp.

Jak podkreśla ZSP wskaźnik będzie również preferował starzejące się społeczeństwa, które stoją przed nowymi wyzwaniami wspierania osób starszych, zapaści ekonomicznej, stagnacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.