PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo oświatowe krytykowane przez samorządy. Ale widzą też pozytywne projekty innych resortów

  • MN    2 listopada 2016 - 11:34
Prawo oświatowe krytykowane przez samorządy. Ale widzą też pozytywne projekty innych resortów
Zygmunt Frankiewicz podkreślił, że projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest daleki od doskonałości. (fot. PTWP)

• Podczas posiedzenia Związku Miast Polskich w Lublinie podtrzymano negatywną opinię wobec projektu Prawa oświatowego.
• Zarząd związku ocenił za to pozytywnie - choć z uwagami - rządowe propozycje rozwiązań w ochronie zdrowia. 
• Zgłoszono też szereg uwag do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Na posiedzeniu zarządu ZMP, które odbyło się pod koniec października, podtrzymano negatywną opinię strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w kwestii projektu Prawa oświatowego i przepisów wprowadzających

Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP zwracał uwagę, że aby wprowadzić zmiany prezydenci i burmistrzowie są zobowiązani przedstawić swoim radom – zgodnie z obowiązującym prawem – projekty budżetów w ciągu najbliższych trzech tygodni (do 15 listopada). W związku z tym, obecnie nie można opracować projektu budżetu, który by uwzględniał tę reformę. Dodał, że podobnie nie da się do 17 lutego 2017 roku - co też wynika z przepisów - wynegocjować z radą, z rodzicami i nauczycielami, zmian w sieciach szkolnych, dać je do zaopiniowania kuratorowi oświaty i przedstawić radom.

Członkowie zarządu w odniesieniu do reformy oświaty mówili też o braku diagnozy będącej podstawą proponowanych zmian, niemożliwych do zachowania terminach wdrożenia nowego ustroju szkolnego oraz braku aktów wykonawczych, niezbędnych do przeprowadzenia zmian zaproponowanych w analizowanych projektach ustaw. Zgłoszono też szczegółowe uwagi do projektu, które zostaną przekazane do resortu edukacji.

Kodeks urbanistyczno-budowlany daleki od doskonałości

Członkowie zarządu ZNP nie wydali stanowiska wobec Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, ponieważ miasta zgłosiły wobec niego szereg uwag i zastrzeżeń, które powinny być uporządkowane przez zespół ekspertów, a następnie przedstawione projektodawcom. Jak podkreślił przewodniczący Zygmunt Frankiewicz, obecny projekt resortu infrastruktury i budownictwa jest daleki od doskonałości.

Wśród pozytywów uznano fakt, że uwzględniono w nim m.in. likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy zastąpienie opłaty adjacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną.

Sprzeciw wzbudziły natomiast zapisy dotyczące zgody inwestycyjnej - zarząd podkreślił, że organem do jej wydania powinien być wójt, a nie starosta, bo zgoda inwestycyjna oznacza w istocie przyzwolenie na daną lokalizację planowanej inwestycji, co leży w gestii gospodarza, czyli gminy.

Negatywnie oceniono też rozporządzenie określające zasady zapewnienia partycypacji społecznej – zdaniem związku, zgodnie z zagwarantowaną konstytucyjną samodzielnością samorządu terytorialnego, w ustawie powinny być zawarte ogólne zasady zapewnienia partycypacji, a sposób ich realizacji w danym miejscu powinny określać organy JST.

Rządowe propozycje w ochronie zdrowia na plus

Zarząd ZMP pozytywnie odniósł się do propozycji rozwiązań prawnych wprowadzających system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Działania resortu zdrowia mają zmierzać do uporządkowania sieci podmiotów leczniczych w Polsce.

Podkreślono jednak, że proponowane zmiany nie powinny prowadzić do ograniczania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, obciążać samorządów dodatkowymi zadaniami (bez zagwarantowania na ich realizację środków finansowych) czy też pogłębiać i tak już trudnej sytuacji ekonomicznej szpitali.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.