PARTNER PORTALU
  • BGK

Protestują gminy przyjazne energii odnawialnej

  • pt    10 marca 2016 - 16:46
Protestują gminy przyjazne energii odnawialnej
Nowe przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych wywołują gorące dyskusje (fot.fotofolia)

• Zarząd Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej przyjął stanowisko do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
• Pominięcie bardzo poważnej kwestii skutków prawnych dla gmin, ewentualnych roszczeń w stosunku do praw nabytych powoduje, że projekt nie powinien być procedowany.
Uważamy, że obowiązujące przepisy prawa dotyczące lokalizacji, budowy i eksploatacji farm wiatrowych w miarę obiektywnie regulują powyższą kwestię z zastrzeżeniem, że lokalizacja następuje na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Procedura sporządzenia i zatwierdzenia MPZP powoduje pełną transparentność postępowania, zapewnia udział społeczeństwa w procedowanych zmianach, a także skutecznie zabezpiecza potrzeby ochrony środowiska – napisał Zarząd Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w stanowisku do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przesłanym do marszałka Sejmu.

Stowarzyszenie podkreśla potrzebę określenia możliwości lokowania farm wiatrowych wyłącznie w oparciu o zapisy MPZP, dlatego - jak piszą - proponowany zapis art. 3 projektu ustawy przyjmują z aprobatą.

- Istotną sprawą z naszego punktu widzenia jest potrzeba wprowadzenia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisów umożliwiających sfinansowanie kosztów zmian w MPZP przez zainteresowany podmiot zewnętrzny. Dlatego wnioskujemy o dodanie w art.21 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym punktu 5 o treści : „inwestora realizującego inwestycję w zakresie elektrowni wiatrowych – w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.” – czytamy w stanowisku.

Za zbędne i nie mające uzasadnienia w rzeczywistości, SGPEO uznaje zaproponowane zapisy art. 4 projektowanej ustawy, wprowadzające nowe zasady lokowania elektrowni wiatrowych w oparciu o współczynniki wynikające z maksymalnej wysokości projektowanej elektrowni.

Zdaniem autorów stanowiska opis skutków gospodarczych wprowadzenia w życie proponowanych przepisów jest niepełny, nie uwzględnia utraty potencjalnych dochodów rolników, którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych pod budowę farm wiatrowych. Również brak jest jakiegokolwiek odniesienia do istotnej zmiany sytuacji gospodarczej i prawnej gmin, w których funkcjonują lub są projektowane farmy wiatrowe.

- Pominięcie bardzo poważnej kwestii skutków prawnych dla gmin, ewentualnych roszczeń w stosunku do praw nabytych powoduje naszym zdaniem, że projekt nie zawierający poważnej opinii w w/w kwestii nie powinien być procedowany – czytamy w stanowisku.

Całe stanowisko w Multimediach

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.