Protestują gminy przyjazne energii odnawialnej

• Zarząd Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej przyjął stanowisko do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
• Pominięcie bardzo poważnej kwestii skutków prawnych dla gmin, ewentualnych roszczeń w stosunku do praw nabytych powoduje, że projekt nie powinien być procedowany.
Protestują gminy przyjazne energii odnawialnej
Nowe przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych wywołują gorące dyskusje (fot.fotofolia)

Uważamy, że obowiązujące przepisy prawa dotyczące lokalizacji, budowy i eksploatacji farm wiatrowych w miarę obiektywnie regulują powyższą kwestię z zastrzeżeniem, że lokalizacja następuje na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Procedura sporządzenia i zatwierdzenia MPZP powoduje pełną transparentność postępowania, zapewnia udział społeczeństwa w procedowanych zmianach, a także skutecznie zabezpiecza potrzeby ochrony środowiska – napisał Zarząd Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w stanowisku do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przesłanym do marszałka Sejmu.

Stowarzyszenie podkreśla potrzebę określenia możliwości lokowania farm wiatrowych wyłącznie w oparciu o zapisy MPZP, dlatego - jak piszą - proponowany zapis art. 3 projektu ustawy przyjmują z aprobatą.

- Istotną sprawą z naszego punktu widzenia jest potrzeba wprowadzenia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisów umożliwiających sfinansowanie kosztów zmian w MPZP przez zainteresowany podmiot zewnętrzny. Dlatego wnioskujemy o dodanie w art.21 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym punktu 5 o treści : „inwestora realizującego inwestycję w zakresie elektrowni wiatrowych – w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.” – czytamy w stanowisku.

Za zbędne i nie mające uzasadnienia w rzeczywistości, SGPEO uznaje zaproponowane zapisy art. 4 projektowanej ustawy, wprowadzające nowe zasady lokowania elektrowni wiatrowych w oparciu o współczynniki wynikające z maksymalnej wysokości projektowanej elektrowni.

Zdaniem autorów stanowiska opis skutków gospodarczych wprowadzenia w życie proponowanych przepisów jest niepełny, nie uwzględnia utraty potencjalnych dochodów rolników, którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych pod budowę farm wiatrowych. Również brak jest jakiegokolwiek odniesienia do istotnej zmiany sytuacji gospodarczej i prawnej gmin, w których funkcjonują lub są projektowane farmy wiatrowe.

- Pominięcie bardzo poważnej kwestii skutków prawnych dla gmin, ewentualnych roszczeń w stosunku do praw nabytych powoduje naszym zdaniem, że projekt nie zawierający poważnej opinii w w/w kwestii nie powinien być procedowany – czytamy w stanowisku.

Całe stanowisko w Multimediach

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE