PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni Warszawy: będziemy respektować orzeczenia Trybunału

  • pt    21 kwietnia 2016 - 18:01
Radni Warszawy: będziemy respektować orzeczenia Trybunału

• Rada Warszawy przyjęła, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą publikowane w Dzienniku Urzędowym.
• Miejscy radni przyjęli również stanowisko dotyczące tzw. Dekretu Bieruta.
W podjętym stanowisku rada przyjęła, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski”.

Rada apeluje także, aby w działalności urzędu oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, także te nieopublikowane.

- Trwający od 2015 r. polityczny konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego godzi nie tylko w podstawowe zasady ustrojowe demokratycznego państwa prawa, ale jednocześnie podważa zasadę pewności prawa – napisali radni.

Zdaniem radnych "bezprawna odmowa publikacji kolejnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Rady Ministrów prowadzi do pogłębiania chaosu prawnego w Polsce".

Jak napisano w uchwale: "W przypadku stwierdzenia przez Trybunał niekonstytucyjności przepisów ustawowych i aktów niższego rzędu może w przyszłości dochodzić do sytuacji, w których część sądów i organów administracji publicznej będzie stosować przepisy uznane za niekonstytucyjne (bezprawnie traktując nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jako nieważną opinię), zaś inne sądy i organy – respektując orzeczenie sądu konstytucyjnego – odmówią ich zastosowania".

W efekcie - zdaniem radnych - w Rzeczypospolitej Polskiej istnieć będą dwa porządki prawne, w których inne normy będą uznawane za obowiązujące.

Jak napisano w stanowisku: - Wysokie ryzyko negatywnych skutków działań podjętych wobec Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że Rada m.st. Warszawy dla wyjaśnienia wątpliwości wyraźnie wskazuje, jakie prawo będzie stosowane przez samorządowe władze Warszawy.

Radni o Dekrecie Bieruta

Miejscy radni przyjęli również stanowisko dotyczące tzw. Dekretu Bieruta.

Apelują w nim o wycofanie przez prezydenta Andrzeja Dudę wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce Nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz podjęcie przez rząd premier Beaty Szydło pilnych prace nad całościową ustawą reprywatyzacyjną, która pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych ze skutkami nacjonalizacji majątków w okresie PRL.

 Jak piszą radni „zobowiązania wynikające z dekretu Bieruta paraliżują rozwój stolicy. Miasto po 1990 roku zostało obciążone zobowiązaniami pomimo tego, że dekret był aktem prawa krajowego a nie miejscowego”.

Warszawa od 1993 r. wypłaciła już ponad 1,13 mld zł na odszkodowania, a mogła je z powodzeniem wydatkować na inne cele, np. kulturalne, oświatowe czy infrastrukturalne. W tej chwili w stolicy toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości i ponad 3,8 tys. postępowań o odszkodowania. Zobowiązania z nich wynikające są szacowane na kolejne miliardy złotych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.